1
00:00:17,583 --> 00:00:18,625
<i>Nic nefunguje.</i>

2
00:00:19,458 --> 00:00:21,041
<i>Nevím, co se děje.</i>

3
00:00:21,125 --> 00:00:23,916
<i>Pomáhají akorát prášky a psaní fanfikce.</i>

4
00:00:30,000 --> 00:00:34,375
<i>Podle terapeuta nemůžu furt jenom</i>
<i>fantazírovat a krást tátovi léky,</i>

5
00:00:34,458 --> 00:00:37,333
<i>ale to je mi u zadku.</i>

6
00:00:38,250 --> 00:00:42,000
<i>Prázdniny se táhly, jako by byly z gumy.</i>

7
00:00:43,041 --> 00:00:45,833
Člověk už se nemohl dočkat.

8
00:00:45,916 --> 00:00:48,541
Škola je přece naším druhým domovem.

9
00:00:49,583 --> 00:00:53,416
Jsme jedna velká rodina
a i vám se určitě stýskalo.

10
00:00:53,500 --> 00:00:54,375
Strašně.

11
00:00:58,083 --> 00:00:59,083
No vážně.

12
00:01:00,041 --> 00:01:07,041
V říjnu si druhý ročník udělá výlet
na nezvyklé místo, do Malborku.

13
00:01:07,750 --> 00:01:12,583
Tam si budete moct prohlédnout
výjimečnou budovu.

14
00:01:12,666 --> 00:01:14,666
Jedná se o největší…

15
00:01:15,583 --> 00:01:21,458
Výlet do Malborku. Tam uvidíte největší
sekulární cihlovou budovu na světě.

16
00:01:21,541 --> 00:01:24,375
- Copak?
- Já si počkám.

17
00:01:27,958 --> 00:01:29,166
Ne.

18
00:01:29,666 --> 00:01:30,833
Do toho.

19
00:01:30,916 --> 00:01:32,041
Prosím.

20
00:01:33,416 --> 00:01:36,458
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

21
00:01:36,541 --> 00:01:40,166
Žádáme řidiče bílého mercedesu
se značkou WX 5236,

22
00:01:40,250 --> 00:01:42,083
aby bezodkladně přeparkoval.

23
00:01:49,416 --> 00:01:53,333
Sorry, když jsem ve stresu,
dělám fóry. Trapný.

........