1
00:00:29,000 --> 00:00:31,291
{\an8}ČTYŘI ROKY OD POSLEDNÍ SVATBY

2
00:00:34,291 --> 00:00:35,375
Hyjé!

3
00:00:42,208 --> 00:00:44,291
Svate, ty ses urazil?

4
00:00:44,375 --> 00:00:47,083
Nepochopil jsi mě! Je to nedorozumění!

5
00:00:47,166 --> 00:00:48,708
Galjo, řekni mu to!

6
00:00:48,791 --> 00:00:50,375
Kam jedeš?

7
00:00:50,958 --> 00:00:53,791
Otče, je konec. Já už nemůžu.

8
00:01:20,916 --> 00:01:23,916
{\an8}PŘED TÝDNEM

9
00:01:26,583 --> 00:01:28,916
Nabídni si, otče. Jez!

10
00:01:34,375 --> 00:01:35,625
{\an8}Nemám hlad.

11
00:01:35,708 --> 00:01:38,083
{\an8}Dáš si něco k pití, ať dostaneš chuť?

12
00:01:38,166 --> 00:01:40,291
{\an8}Franiku. Ráno?

13
00:01:40,375 --> 00:01:42,708
{\an8}Říkám ti jako doktor, že můžeš trochu pít.

14
00:01:46,583 --> 00:01:49,250
{\an8}Ne. Nebudu.

15
00:01:49,333 --> 00:01:51,666
{\an8}Vasyl Seredjuk se navždy změnil.

16
00:01:51,750 --> 00:01:53,416
{\an8}Tati, přestaň. Pořád jsi…

17
00:01:53,500 --> 00:01:54,791
{\an8}Dcero, já vím.

18
00:01:54,875 --> 00:01:58,083
{\an8}Žil jsem 48 let. A proč? Kdo ví!

19
00:02:00,041 --> 00:02:03,583
{\an8}Ale pro tři děti bych řekl marně.

20
00:02:07,375 --> 00:02:08,500
To stačí. Je čas jít.

21
00:02:10,958 --> 00:02:11,958
Do práce.

22
00:02:17,208 --> 00:02:18,458
{\an8}Na, s čokoládou.

23
00:02:19,250 --> 00:02:21,375
{\an8}Díky. Galjo, zdá se, že máš dobrou náladu.

24
00:02:21,458 --> 00:02:22,541
{\an8}Tak trochu.

25
00:02:22,625 --> 00:02:23,625
{\an8}Trochu?

........