1
00:00:05,464 --> 00:00:07,257
Je jediný důvod,
proč jsem se sem dostala.

2
00:00:07,341 --> 00:00:11,092
Protože mám v sobě
její grálem nasáklý pajšl.

3
00:00:11,302 --> 00:00:12,304
Viděli jste...

4
00:00:12,387 --> 00:00:14,473
<i>Chcete, abychom vyndali</i>
<i>svatý grál z vorvaně?</i>

5
00:00:14,556 --> 00:00:16,391
<i>Ten vorvaň má v sobě</i>
<i>sledovací zařízení.</i>

6
00:00:16,475 --> 00:00:20,646
Můžeme ho najít a já můžu
konečně zničit svatý grál.

7
00:00:20,728 --> 00:00:22,506
Ty chceš Lazarův rubáš.

8
00:00:22,689 --> 00:00:24,690
<i>-Řekni mi, kde je tvůj otec.</i>
-Táta nežije.

9
00:00:24,775 --> 00:00:26,609
Tak jsme tady nejspíš skončily.

10
00:00:27,485 --> 00:00:31,573
-Tak plánujme lup.
-Plánujme lup. Plánujme lup.

11
00:00:31,656 --> 00:00:34,034
<i>-Jeptiško.</i>
<i>-Plánujme lup.</i>

12
00:00:34,116 --> 00:00:37,120
<i>-Řekni to.</i>
-Plánujme lup.

13
00:00:39,038 --> 00:00:40,373
Kde teď jsi?

14
00:00:40,999 --> 00:00:43,094
Jsem s... Wileym.

15
00:00:46,463 --> 00:00:48,840
<i>Přiznej se, že jsi otci</i>
<i>dělala komplice.</i>

16
00:00:48,924 --> 00:00:51,592
<i>-Ty víš, kde je můj otec.</i>
<i>-Jistěže to vím, Simone.</i>

17
00:00:51,677 --> 00:00:53,970
<i>-Tak mi to řekni.</i>
<i>-Nepřišla jsem se hádat.</i>

18
00:00:54,054 --> 00:00:55,304
Byla jsem tátův komplic.

19
00:00:55,388 --> 00:00:59,517
Ty mi dej ten rubáš.
Odvedu tě za otcem osobně.

20
00:00:59,600 --> 00:01:05,174
Aktivum pod vaší ochranou je atrapa.
Naštěstí vím, kde je to pravé.

21
00:01:05,274 --> 00:01:06,650
Budeme potřebovat loď.

22
00:01:09,903 --> 00:01:11,278
........