1
00:00:05,714 --> 00:00:08,466
<i>Ako lekári sa vo veľkej miere</i>
<i>spoliehame na dáta,</i>

2
00:00:08,550 --> 00:00:11,011
<i>aby sme liečili pacientov</i>
<i>a minimalizovali riziko.</i>

3
00:00:11,094 --> 00:00:12,762
<i>Takže keď nie sú žiadne dáta,</i>

4
00:00:12,846 --> 00:00:15,015
<i>každý pohyb môže byť mimoriadne desivý.</i>

5
00:00:15,098 --> 00:00:16,266
Čo tu robíš tak skoro?

6
00:00:17,976 --> 00:00:19,978
Mal som sa s niekým stretnúť. Ty?

7
00:00:21,521 --> 00:00:22,939
Nemohla som spať.

8
00:00:25,483 --> 00:00:26,651
Páči sa.

9
00:00:27,986 --> 00:00:30,488
<i>Musíme praktizovať medicínu</i>

10
00:00:31,156 --> 00:00:32,782
<i>len na základe tušenia,</i>

11
00:00:34,117 --> 00:00:36,870
<i>Niekedy to nejde, ako by sme chceli.</i>

12
00:00:37,245 --> 00:00:38,872
Hej, prečo jazdíš pomalšie
ako moja stará mama?

13
00:00:38,955 --> 00:00:42,292
Jazdím podľa povolenej rýchlosti.
Ak musíš kňučať, nájdi si autobus.

14
00:00:42,375 --> 00:00:43,793
Tak by sme možno mali vyraziť skôr.

15
00:00:43,877 --> 00:00:46,546
Možno by sa niekto mal prestať
obzerať v zrkadle.

16
00:00:46,629 --> 00:00:47,964
Akože stále.

17
00:00:50,258 --> 00:00:51,551
Prečo sa skrývaš?

18
00:00:51,634 --> 00:00:52,969
Chcem asistovať ešte pri jednej operácii,

19
00:00:53,053 --> 00:00:54,804
kým ma Altmanová vyhodí za fušky u Joea.

20
00:00:54,888 --> 00:00:56,848
Nevyhodí ťa, Helmová sa za teba postavila.

21
00:00:56,931 --> 00:00:59,476
Nežiadala som ju o to.
Netuším, čo povedala.

22
00:00:59,559 --> 00:01:01,936
Ani nevie, čo povedala,
z tej zúrivosti má výpadok.

23
00:01:02,020 --> 00:01:03,480
Prečo si vôbec myslí,
že za mňa môže hovoriť?

........