1
00:01:04,106 --> 00:01:06,358
Pánové, raz, dva…

2
00:01:43,270 --> 00:01:46,231
NA ZÁKLADĚ ROMÁNU
„PORAZIT ĎÁBLA“ od Jamese HELVICKA

3
00:02:49,294 --> 00:02:52,297
Musím říct, že cítím, jakým
způsobem na nás tihle lidé zírají.

4
00:02:52,381 --> 00:02:54,466
Vypadají, jako by na nás chtěli
plivnout.

5
00:02:56,009 --> 00:02:57,845
Gwendolen! Nech toho.

6
00:02:57,928 --> 00:03:00,973
Drahý, přináší neštěstí, když někdo
na tebe plivne, pokud ty nepliveš první.

7
00:03:01,056 --> 00:03:02,516
Taková hloupá pověra.

8
00:03:03,392 --> 00:03:05,769
Můžou tě proklet.

9
00:03:05,853 --> 00:03:07,145
Co to znamená?

10
00:03:07,229 --> 00:03:09,690
Tyhle lidé na nás možná chtějí,
uvalit kletbu.

11
00:03:09,773 --> 00:03:12,651
Víš jako,
„proklínám vaše babičky.“

12
00:03:12,734 --> 00:03:15,445
Proto říkám, že třeba plivnout první.

13
00:03:16,196 --> 00:03:18,198
Kde proboha bereš tohle všechno?

14
00:03:18,282 --> 00:03:20,033
Moje stará španělská chůva mi to řekla.

15
00:03:20,117 --> 00:03:22,786
Ale teď tomu určitě nevěříš.
Byla jsi tehdy ještě dítě.

16
00:03:22,870 --> 00:03:25,163
Ona nebyla dítě. Byla stará.

17
00:03:25,247 --> 00:03:27,082
Vždycky jsem ptal, proč
tě tví rodiče nechali hlídat

18
00:03:27,165 --> 00:03:29,376
takové špinavé, ignorantské, staré žene.

19
00:03:29,459 --> 00:03:32,588
Nešlo jim o nic jiného, než
se mě zbavit.

20
00:03:32,671 --> 00:03:33,964
Řekla jsem ti to.

21
00:03:34,047 --> 00:03:37,551
Prodali by mě na trhu s otroky,
kdyby se nebáli skandálu.

22
00:03:37,634 --> 00:03:39,720
Kromě toho byl můj otec neschopný.

23
00:03:39,803 --> 00:03:42,723
........