1
00:01:02,166 --> 00:01:03,583
Vítej v peci, Jeníčku.

2
00:01:03,667 --> 00:01:05,166
Myslím, že jsem připraven na to,
aby mě někdo opekl.

3
00:01:05,583 --> 00:01:07,375
11:00 a už jsme v pekle.

4
00:01:08,166 --> 00:01:09,834
Dokonce i nehty se mi potí.

5
00:01:10,125 --> 00:01:11,542
Kdy už to vedro skončí?

6
00:01:11,625 --> 00:01:13,000
Asi pět minut před zimou.

7
00:01:13,959 --> 00:01:15,417
No tak. Pojďme ven
pod horký měsíc.

8
00:01:15,792 --> 00:01:17,417
Myslím, že se sýr rozpouští.

9
00:01:20,875 --> 00:01:21,709
Co je to?

10
00:01:21,959 --> 00:01:23,792
Nevím. Mohla by to být
velká krabice.

11
00:01:24,500 --> 00:01:26,250
Pravděpodobně další balíček péče
pro Charlese...

12
00:01:26,667 --> 00:01:28,625
něco důležitého, jako je
jeho sbírky Toscaniniho.

13
00:01:28,709 --> 00:01:30,375
Jak znám Charlese,
bude to nejspíš Toscanini.

14
00:01:31,667 --> 00:01:33,834
Je od společnosti Abercrombie & Fitch.
Je to pro nás!

15
00:01:34,125 --> 00:01:35,208
Vana!

16
00:01:37,000 --> 00:01:38,625
Šest měsíců jsme čekali!

17
00:01:39,709 --> 00:01:42,333
-Je to krása!
-Krása? Ty nevděčníku.

18
00:01:42,709 --> 00:01:44,875
Je to nádhera. Je to nádhera.
Je to...

19
00:01:44,959 --> 00:01:47,500
-Je to nádhera!
-Je to jediná linka odsud do Soulu.

20
00:01:47,583 --> 00:01:48,917
A je naše, celá naše!

21
00:01:49,000 --> 00:01:50,250
Postavíme ji a uvidíme.

22
00:01:51,625 --> 00:01:53,250
Víš, co to znamená, že ano, Beej?

23
00:01:53,333 --> 00:01:54,959
........