1
00:01:07,917 --> 00:01:10,834
<i>Kameramané Movietone News</i>
<i>podle postupů front OSN,</i>

2
00:01:11,250 --> 00:01:13,542
<i>přichází s filmy o skutečném</i>
<i>frontovém boji.</i>

3
00:01:14,041 --> 00:01:18,667
<i>Drsný, ponurý realismus války, kde</i>
<i>lékařský sbor bojuje o každý život,</i>

4
00:01:19,166 --> 00:01:21,208
<i>přistavení vrtulníků</i>
<i>přímo na frontu,</i>

5
00:01:21,709 --> 00:01:24,709
<i>vrácení raněných</i>
<i>do blízkých chirurgických jednotek.</i>

6
00:01:24,792 --> 00:01:27,375
<i>Tady minuty znamenají život.</i>

7
00:01:33,417 --> 00:01:35,542
Lori, zkontrolujte teplotu
zranění na hrudi.

8
00:02:01,458 --> 00:02:05,583
Dobrý večer. Tady Korea,
9. října 1952.

9
00:02:05,667 --> 00:02:06,625
Jsem Clete Roberts,

10
00:02:06,709 --> 00:02:08,959
a mluvím k vám
z pooperačního pokoje

11
00:02:09,041 --> 00:02:13,792
4077. mobilní armádní
Chirurgické nemocnice - MASH.

12
00:02:14,625 --> 00:02:17,667
Boje zde začaly
před více než dvěma lety,

13
00:02:17,750 --> 00:02:19,959
a navzdory probíhajícím
mírovým jednáním,

14
00:02:20,041 --> 00:02:21,959
se konec zdá být v nedohlednu.

15
00:02:22,750 --> 00:02:26,166
Není to poprvé, co
jsme byli v této konkrétní jednotce,

16
00:02:26,250 --> 00:02:29,458
ale vrátili jsme se, kvůli
její efektivitě

17
00:02:29,542 --> 00:02:33,333
a protože lidé, kteří toto místo utvářejí,
jsou skutečně jedinečným příběhem.

18
00:02:33,792 --> 00:02:34,917
Doktore?

19
00:02:35,542 --> 00:02:38,083
Doktore, mohl bych vás na chvíli vyrušit?

20
00:02:38,166 --> 00:02:39,583
Jo, počkejte chvilku.

21
00:02:39,667 --> 00:02:42,750
Připravte mi na zítra podnos,
a já vám odstraním stehy, ano?

22
........