1
00:00:00,959 --> 00:00:04,713
ZOBRAZOVANÉ OSOBY JSOU DO PROKÁZÁNÍ VINY
POVAŽOVÁNY ZA NEVINNÉ.

2
00:00:04,796 --> 00:00:08,466
NÁZORY, KTERÉ V TOMTO SNÍMKU ZAZNÍ,
VYJADŘUJÍ POSTOJE MLUVČÍCH,

3
00:00:08,550 --> 00:00:10,969
NE NAŠÍ SPOLEČNOSTI ČI JEJÍCH PARTNERŮ.

4
00:00:19,102 --> 00:00:22,147
{\an8}SÍŇ SPRAVEDLNOSTI FRANKA MURPHYHO
4. ZÁŘÍ 2015

5
00:00:30,321 --> 00:00:34,701
Dnes jsme se zde sešli kvůli návrhu
o zrušení rozsudku pana Wersheho.

6
00:00:35,285 --> 00:00:36,995
Obě strany jsou si vědomy…

7
00:00:37,078 --> 00:00:39,414
<i>Strávit 29 let ve vězení</i>

8
00:00:39,497 --> 00:00:40,749
<i>je jako být po smrti.</i>

9
00:00:44,753 --> 00:00:47,172
<i>Moje jediné spojení s vnějším světem</i>

10
00:00:47,964 --> 00:00:49,174
<i>je tenhle telefon.</i>

11
00:00:53,762 --> 00:00:55,764
<i>Vidíte, jak vaše děti vyrůstají,</i>

12
00:00:55,847 --> 00:00:57,474
<i>ale nemůžete být u toho.</i>

13
00:00:59,517 --> 00:01:01,561
<i>Je to jako být v očistci.</i>

14
00:01:02,562 --> 00:01:04,647
Judikatura poslední dekády káže,

15
00:01:04,731 --> 00:01:07,734
{\an8}abychom s mladistvými
nakládali jinak než s dospělými.

16
00:01:08,610 --> 00:01:12,822
RICHARD WERSHE ML. SI ODPYKÁVÁ
NEJDELŠÍ TREST ZA NENÁSILNÝ TRESTNÝ ČIN

17
00:01:12,906 --> 00:01:14,657
VE STÁTĚ MICHIGAN.

18
00:01:14,741 --> 00:01:16,493
ODSOUZEN BYL 4. ÚNORA 1988

19
00:01:16,576 --> 00:01:20,705
ZA DRŽENÍ VÍCE NEŽ 650 GRAMŮ
NÁVYKOVÉ LÁTKY S ÚMYSLEM PRODEJE.

20
00:01:21,873 --> 00:01:25,502
<i>Když jsem tam tak seděl před soudkyní,</i>
<i>měl jsem hrozný strach.</i>

21
00:01:26,169 --> 00:01:29,130
<i>Byla to moje šance</i>
<i>na návrat k normálnímu životu.</i>

22
00:01:30,131 --> 00:01:33,593
{\an8}<i>Věděl jsem,</i>
<i>že všechno záleží na tom, co mi řekne.</i>

23
00:01:35,804 --> 00:01:37,263
........