1
00:00:18,399 --> 00:00:20,879
-Kdy jsi mi to měla v plánu říct?
-Co?

2
00:00:20,960 --> 00:00:22,480
Dennis Opitz.

3
00:00:27,000 --> 00:00:29,440
Tři věci, Nadiso:
Tohle jméno je tabu.

4
00:00:29,519 --> 00:00:32,399
Nechci o tom mluvit.
A nebudeš se mě na to vyptávat.

5
00:00:42,759 --> 00:00:45,840
<i>Memedovovi mají 30 minut na to,</i>
<i>sbalit si věci.</i>

6
00:00:45,920 --> 00:00:47,359
<i>Pak se pojede na letiště.</i>

7
00:00:47,439 --> 00:00:49,840
<i>Matka a dcera jsou prý</i>
<i>psychicky labilní.</i>

8
00:00:49,920 --> 00:00:52,359
<i>Na místě je tlumočnice i lékařka.</i>

9
00:01:13,120 --> 00:01:14,280
Nechte mě!

10
00:01:14,879 --> 00:01:16,480
Vypadněte! Jděte do prdele!

11
00:01:18,200 --> 00:01:20,040
Ustupte zpátky, pane Memedove.

12
00:01:20,120 --> 00:01:21,560
Co tam dělá?

13
00:01:21,640 --> 00:01:24,000
-Německo je můj domov!
-Otočte se na mě.

14
00:01:24,079 --> 00:01:27,439
-Pane Memedove, pojďte sem!
-Vypadněte!

15
00:01:27,519 --> 00:01:29,640
Já to dítě pustím!

16
00:01:29,719 --> 00:01:32,280
Proč proboha nic nedělají?

17
00:01:32,359 --> 00:01:34,719
Uklidněte se, pane Memedove.

18
00:01:34,799 --> 00:01:37,959
Pane Memedove! Haló!
Tady jsem, dole!

19
00:01:38,599 --> 00:01:40,120
Pusťte to svoje dítě...

20
00:01:40,200 --> 00:01:44,200
Ano, to, co vám křičí v rukách,
můžete ho pustit.

21
00:01:44,280 --> 00:01:49,120
Poletí dolů rychlostí
50 kilometrů za hodinu.

22
00:01:49,200 --> 00:01:52,319
Hlava se rozprskne,
mozek vyletí ven.

23
........