1
00:00:05,905 --> 00:00:10,702
přeložil VEGETOL

2
00:00:59,200 --> 00:01:03,200
<i>- Haló?
- Chuck Farnsworth? Tady Axel Bates.</i>

3
00:01:03,500 --> 00:01:08,800
<i>- Anders, Bradley a Zeke jsou mí partneři.
- Bože. Díky za zavolání!</i>

4
00:01:09,000 --> 00:01:14,100
<i>Vaše dcera byla před 24
hodinami unesena v Mexiku?</i>

5
00:01:14,300 --> 00:01:17,200
<i>Ano. Zaplatím,
co budete chtít.</i>

6
00:01:17,500 --> 00:01:20,800
<i>Jen dostaňte mou
dceru živou domů.</i>

7
00:01:26,800 --> 00:01:31,700
- Já nic nevidím.
- Brooke, jsem Cal. Vezmeme tě domů.

8
00:01:31,900 --> 00:01:34,300
Předkloň se,
přeříznu to.

9
00:01:34,600 --> 00:01:38,000
Klid. Uklidni se.

10
00:01:38,200 --> 00:01:43,100
Vstaň. Chyť se mojí
vesty a nepouštěj se.

11
00:02:34,500 --> 00:02:37,000
Čisto!

12
00:03:01,400 --> 00:03:05,800
- Zeku, připrav se.
- Axel a Bradley? - Za námi.

13
00:03:16,900 --> 00:03:20,400
- Trfili mě.
- Mám tě.

14
00:03:27,600 --> 00:03:30,200
Do auta!

15
00:03:30,400 --> 00:03:34,300
- Bradley, řídíš!
- Kde je Zeke?

16
00:03:44,700 --> 00:03:47,100
Axele, ne!

17
00:04:01,300 --> 00:04:06,700
- Jeď!
- Kde je Axel? Kde je?!

18
00:04:08,400 --> 00:04:12,800
- Musíme se vrátit pro tělo.
- To nejde!

19
00:04:13,000 --> 00:04:15,200
Promiň, brácho.

20
00:04:20,500 --> 00:04:23,200
S V Ě D E K

21
00:05:25,100 --> 00:05:29,600
O ROK POZDĚJI...

22
00:06:33,100 --> 00:06:37,300
Tu cestu sis mohl ušetřit.
........