1
00:00:27,814 --> 00:00:30,814
<i>Slunce svítí na dobrý časy</i>

2
00:00:31,023 --> 00:00:33,439
<i>Měsíc vstává z hrobu</i>

3
00:00:33,564 --> 00:00:36,106
<i>Kapela hraje starou odrhovačku</i>

4
00:00:36,231 --> 00:00:38,814
<i>Pohledné mládí tančí v dešti</i>

5
00:00:47,689 --> 00:00:50,314
<i>Dáma na šteklích odplivuje</i>

6
00:00:50,523 --> 00:00:53,398
<i>Byznysmen s jehlou jde žíle vstříc</i>

7
00:00:53,523 --> 00:00:55,898
<i>Kojot žvejká cigaretu</i>

8
00:00:56,023 --> 00:00:59,106
<i>Smečka mladíků vyje na měsíc</i>

9
00:00:59,273 --> 00:01:01,981
<i>Hej, zlato! Spát na asfaltu</i>

10
00:01:02,148 --> 00:01:04,856
<i>Hej, zlato! Utíkat lesem</i>

11
00:01:05,023 --> 00:01:07,106
<i>Hej, zlato! Zase beru čáru</i>

12
00:01:07,356 --> 00:01:10,064
<i>Než rozum někdy dostanu</i>

13
00:01:18,773 --> 00:01:21,523
<i>Bouračka a tři mrtví</i>

14
00:01:21,689 --> 00:01:24,356
<i>Dva svědci, svět jak kolotoč</i>

15
00:01:24,523 --> 00:01:26,439
<i>Jak se to asi vyvrbí?</i>

16
00:01:26,564 --> 00:01:29,314
<i>Nerozumím světu, říkám si proč</i>

17
00:01:30,231 --> 00:01:32,981
<i>Hej, zlato! Spát na asfaltu</i>

18
00:01:33,106 --> 00:01:35,814
<i>Hej, zlato! Utíkat lesem</i>

19
00:01:35,939 --> 00:01:38,314
<i>Hej, zlato! Zase beru čáru</i>

20
00:01:38,439 --> 00:01:40,814
<i>Než rozum někdy dostanu</i>

21
00:01:58,689 --> 00:02:03,523
<i>Než rozum někdy dostanu</i>

22
00:03:36,148 --> 00:03:39,106
- Dneska první, co?
- Ne.

23
00:03:41,773 --> 00:03:42,939
Ne?

24
00:03:43,189 --> 00:03:45,273
Bejt ve stáji první není snadný.

25
00:03:45,439 --> 00:03:48,481
Pro jistotu si nařiď budík
........