1
00:00:56,356 --> 00:00:58,273
Pojď se najíst.

2
00:01:15,981 --> 00:01:17,148
Děkuju.

3
00:01:18,231 --> 00:01:20,106
Hej, sundej si čepici.

4
00:01:41,064 --> 00:01:42,523
- Díky, zlato.
- Není zač.

5
00:01:42,689 --> 00:01:44,106
- Měj se.
- Ty taky.

6
00:01:45,898 --> 00:01:48,648
Jimmy? Hotovo?

7
00:01:52,189 --> 00:01:53,814
- Jo.
- Tak pojď.

8
00:01:59,023 --> 00:02:00,814
- Děkuju.
- Není zač.

9
00:02:07,481 --> 00:02:08,856
Co ten tvůj?

10
00:02:09,023 --> 00:02:11,148
Ještě není zlomenej. Budu chtít čas.

11
00:02:15,439 --> 00:02:17,481
Říkal jsem, že není zlomenej.

12
00:02:17,606 --> 00:02:19,523
Tady prodáváme zlomený.

13
00:03:07,314 --> 00:03:08,564
Mami!

14
00:04:19,148 --> 00:04:20,314
Nespíš?

15
00:04:20,439 --> 00:04:22,814
Táta se mi neozval.

16
00:04:22,981 --> 00:04:24,314
Jsem nervózní.

17
00:04:24,564 --> 00:04:26,148
Včera byl v pohodě.

18
00:04:26,356 --> 00:04:28,481
Jo, proto jsem nervózní.

19
00:04:34,523 --> 00:04:36,106
Dobrý ráno, princezno.

20
00:04:44,939 --> 00:04:46,773
Vezmi mě na projížďku.

21
00:04:46,939 --> 00:04:48,064
Na koni?

22
00:04:48,731 --> 00:04:49,773
Na koni.

23
00:04:53,314 --> 00:04:54,523
Jen projížďka?

24
00:04:57,273 --> 00:04:59,981
Projížďka a něco navíc.

........