1
00:00:55,719 --> 00:00:57,159
Prospala ses?

2
00:00:57,240 --> 00:00:58,159
To jsi byla ty?

3
00:00:58,640 --> 00:01:00,880
Trochu jsem uklidila,
jestli myslíš tohle.

4
00:01:00,960 --> 00:01:02,600
Nevzpomínám si vůbec na nic.

5
00:01:03,119 --> 00:01:05,200
Moc toho nesneseš.

6
00:01:05,280 --> 00:01:06,640
A poslyš...

7
00:01:07,840 --> 00:01:10,400
Nevyprávěla jsem ti něco?

8
00:01:11,120 --> 00:01:12,040
Jo!

9
00:01:12,799 --> 00:01:14,359
<i>-Všechno?</i>
-Myslím, že jo.

10
00:01:15,280 --> 00:01:16,359
Do háje.

11
00:01:16,439 --> 00:01:20,680
-Neboj, zůstane to mezi námi.
-Díky. A nejenom za úklid.

12
00:01:20,760 --> 00:01:23,519
<i>Potřebuješ ještě něco?</i>
Nemám přijít a uvařit ti čaj?

13
00:01:23,599 --> 00:01:24,879
Já přece čaj nepiju.

14
00:01:27,079 --> 00:01:29,359
Dobře, hlavně si odpočiň. Ahoj zítra.

15
00:01:29,439 --> 00:01:31,719
Tak zítra. Ahoj.

16
00:03:28,479 --> 00:03:34,360
DVĚ STRANY PROPASTI

17
00:03:38,120 --> 00:03:40,400
3. díl: Mrtvá láska

18
00:03:49,360 --> 00:03:50,879
{\an8}Merle?

19
00:03:50,960 --> 00:03:52,759
{\an8}Už jsi někdy měla sex?

20
00:03:53,560 --> 00:03:55,080
{\an8}Do toho ti nic není.

21
00:03:56,520 --> 00:03:58,479
{\an8}S tebou určitě chtějí
mít sex všichni.

22
00:04:00,159 --> 00:04:02,360
{\an8}Zavři pusu, Jacku Sparrowe.

23
00:04:04,719 --> 00:04:09,919
{\an8}Perlo Merle. Nejkrásnější nevěsto,
jakou mé zraky spatřily.

24
00:04:10,000 --> 00:04:15,039
........