1
00:00:06,759 --> 00:00:07,679
Šukali?

2
00:00:10,759 --> 00:00:12,039
Jsem zklamaný.

3
00:00:15,199 --> 00:00:17,559
Co sakra dělám?
Co sakra dělám?

4
00:00:17,640 --> 00:00:21,120
Co sakra dělám?
Co sakra dělám?

5
00:00:21,199 --> 00:00:22,399
Co sakra dělám?

6
00:00:22,480 --> 00:00:23,600
Bude to rétorická otázka,

7
00:00:23,679 --> 00:00:26,640
ale jestli ne, tak tady přecházíte
a mumláte jako šílená.

8
00:00:27,960 --> 00:00:29,559
Co budu dneska sakra dělat?

9
00:00:29,640 --> 00:00:32,200
Dneska dáte hlas němým.

10
00:00:32,280 --> 00:00:35,399
Člověk by neměl naslouchat
poddaným. Bůh ví, co z nich vypadne.

11
00:00:35,479 --> 00:00:37,719
-Mě zajímá, co mají na srdci.
-Nezajímá.

12
00:00:37,799 --> 00:00:41,320
Je to trik, co jste na sebe ušila,
když vám ten Amerikán

13
00:00:41,399 --> 00:00:44,000
v krysím kabátě, s krysím ptákem
a krysí vychytralostí

14
00:00:44,079 --> 00:00:46,200
zašeptal do pičky "my, lid".

15
00:00:46,520 --> 00:00:49,840
Tohle jsou moje názory.
A já strhnu lid s sebou.

16
00:00:49,920 --> 00:00:52,840
A proto jim musím naslouchat,
slyšet je, respektovat je...

17
00:00:52,920 --> 00:00:55,840
Kateřino, lžete jim,
lžete sobě, ale ne mně.

18
00:00:55,920 --> 00:00:57,880
Vůdce by měl naslouchat
svým poddaným,

19
00:00:57,960 --> 00:00:59,560
jenom když křičí při mučení,

20
00:00:59,880 --> 00:01:01,200
obdivně skandují vaše jméno

21
00:01:01,280 --> 00:01:04,920
nebo ho vděčně šeptají,
když jim lížete pičku.

22
00:01:05,000 --> 00:01:07,519
-Jste velmi nápomocný.
-Jako vždy.
........