1
00:00:37,916 --> 00:00:40,125
Pamatuješ, co nám táta řekl o Gryfovi?

2
00:00:40,666 --> 00:00:42,416
Jen my ho můžeme porazit.

3
00:00:46,708 --> 00:00:48,000
Marku.

4
00:00:50,458 --> 00:00:53,625
Musíš tomu věřit, jo?
Nebo to nebude fungovat.

5
00:01:00,250 --> 00:01:01,291
Postarej se o mámu!

6
00:01:24,833 --> 00:01:25,833
Ukaž mi to!

7
00:01:28,083 --> 00:01:30,958
Pokud ten portál skutečně existuje,
vezmi mě tam.

8
00:02:01,083 --> 00:02:04,000
Musím tu něco zanést kolegovi.

9
00:02:05,833 --> 00:02:07,208
Podej mi to, prosím.

10
00:02:08,791 --> 00:02:11,291
Odnesu to dovnitř a pak pojedeme.

11
00:02:15,583 --> 00:02:17,500
Dobrý den, doktore Chennarde!

12
00:02:24,250 --> 00:02:27,125
Marku, zamkni dveře! Rychle!

13
00:02:27,666 --> 00:02:29,375
-Uklidni se!
-Ne!

14
00:02:29,750 --> 00:02:32,333
-Jen v klidu pojď.
-Hej, chlape!

15
00:02:32,416 --> 00:02:36,916
-Nechte mě. Mami!
-Drž ho!

16
00:02:37,458 --> 00:02:38,875
Jdi na zem.

17
00:02:39,791 --> 00:02:41,375
Mami!

18
00:02:44,125 --> 00:02:47,416
Marku!

19
00:03:08,458 --> 00:03:11,750
ORACLE

20
00:03:24,625 --> 00:03:29,041
Po celé Černé věži jsou v zemi
obrovské díry. Tady, tady, tady.

21
00:03:29,791 --> 00:03:31,250
Gryfovy čedičové doly.

22
00:03:31,541 --> 00:03:32,708
Co tam dělá?

23
00:03:32,791 --> 00:03:36,333
Loví lidi po celé zemi a přivádí je tam.

24
00:03:36,416 --> 00:03:38,708
........