1
00:00:40,531 --> 00:00:42,328
Bežte dovnitř.

2
00:00:44,935 --> 00:00:46,664
Běžte.

3
00:00:54,745 --> 00:00:57,805
- Dneska máme zavřeno.
- Drž hubu, šlapko.

4
00:00:57,882 --> 00:01:00,316
A pro tebe, Rance Burgessi,
máme zavřeno napořád.

5
00:01:00,364 --> 00:01:03,396
V tomhle podniku nejsi vítán.
Už jsem ti to říkala.

6
00:01:03,454 --> 00:01:07,390
Mně říkají spoustu věcí.
Jdu si pro něco, co je moje.

7
00:01:07,458 --> 00:01:09,926
Nic, co tu máme, ti nepatří.

8
00:01:09,994 --> 00:01:13,225
Když nevypadneš,
tak budeme mít právo tě vyrazit.

9
00:01:13,277 --> 00:01:15,791
Jediná práva, co máte,
jsou ta, co vám dám.

10
00:01:17,168 --> 00:01:19,534
- Najděte tu dívku!
- Není tu.

11
00:01:19,603 --> 00:01:24,006
Opustila tenhle měsíc víc jak před měsícem.
Ty jsi ji vyhnal.

12
00:01:34,218 --> 00:01:37,847
To je dobře,
že jsi nezmizla s mým dítětem.

13
00:01:37,922 --> 00:01:41,085
- Není tvoje.
- Takže na tom stále trváš.

14
00:01:42,726 --> 00:01:46,321
Pokud se bude DNA shodovat...

15
00:01:46,397 --> 00:01:49,366
s mým, tak věz...

16
00:01:49,433 --> 00:01:51,867
že se pro své dítě vrátím.

17
00:01:51,936 --> 00:01:55,167
A pokud budu muset...

18
00:01:55,239 --> 00:01:57,366
tak ho z tebe vyříznu.

19
00:02:04,014 --> 00:02:07,040
Oh, neboj.

20
00:02:07,117 --> 00:02:10,177
Shh. V pořádku.
Už je to pryč.

21
00:02:12,923 --> 00:02:15,118
Udělá to.
Udělá, co řekl.

22
00:02:15,192 --> 00:02:19,458
- Ne, neudělá. Nedovolíme mu to.
- Jak mu v tom zabráníme, Nandi?
........