1
00:00:00,600 --> 00:00:01,700
Šerif Tom Underlay.

2
00:00:01,798 --> 00:00:04,000
Chráním tuhle společnost.

3
00:00:04,200 --> 00:00:05,900
Existuje malý pracovní tábor.

4
00:00:06,099 --> 00:00:07,299
Vedu ho já

5
00:00:07,500 --> 00:00:10,300
a pan Zera.

6
00:00:13,698 --> 00:00:16,600
Mám v úmyslu dozvědět se, proč je tu
armáda a kdo všechno je v tom namočený.

7
00:00:16,800 --> 00:00:20,399
Podle mých informací je to
letadlo vzdušných sil, které zmizelo.

8
00:00:20,600 --> 00:00:23,399
Kolik ještě členů posádky
jsi měla zavřených na tomto místě?

9
00:00:23,600 --> 00:00:24,300
Všechny.

10
00:00:24,500 --> 00:00:25,399
Co s nimi děláte?

11
00:00:25,600 --> 00:00:26,399
Provádíme testy.

12
00:00:26,600 --> 00:00:28,000
Jsou to opravdu překvapivá stvoření.

13
00:00:28,199 --> 00:00:30,399
Nejsme stvoření.

14
00:00:30,600 --> 00:00:31,500
Dělám si starosti o Jesseho.

15
00:00:31,699 --> 00:00:33,000
Protože jsou to
zatracení hybridi, mami.

16
00:00:33,200 --> 00:00:36,798
- Chceš začít.
- No tak.

17
00:00:39,899 --> 00:00:41,200
Jessi, dej mi tu pistoli.

18
00:00:41,399 --> 00:00:42,399
Ne.

19
00:00:42,600 --> 00:00:45,700
Pistole je moje.

20
00:01:28,599 --> 00:01:29,700
Tati.

21
00:01:29,900 --> 00:01:31,099
Cos s tím chtěl, sakra, udělat?

22
00:01:31,299 --> 00:01:34,299
Omlouvám se, nevěděl jsem,
že jsi to ty.

23
00:01:34,500 --> 00:01:37,700
Není nabitá.

24
00:01:38,900 --> 00:01:41,799
........