1
00:00:00,100 --> 00:00:01,200
/Šerif Tom Underlay.

2
00:00:01,300 --> 00:00:03,500
/Chráním tuhle společnost.

3
00:00:03,700 --> 00:00:05,400
/Existuje malý pracovní tábor.

4
00:00:05,600 --> 00:00:06,800
/Vedu ho já

5
00:00:07,000 --> 00:00:09,800
/a pan Zera.

6
00:00:13,200 --> 00:00:16,100
/Mám v úmyslu dozvědět se, proč je tu
/armáda a kdo všechno je v tom namočený.

7
00:00:16,300 --> 00:00:19,900
/Podle mých informací je to
/letadlo vzdušných sil, které zmizelo.

8
00:00:20,100 --> 00:00:22,900
/Kolik ještě členů posádky
/jsi měla zavřených na tomto místě?

9
00:00:23,100 --> 00:00:23,800
/Všechny.

10
00:00:24,000 --> 00:00:24,900
/Co s nimi děláte?

11
00:00:25,100 --> 00:00:25,900
/Provádíme testy.

12
00:00:26,100 --> 00:00:27,500
/Jsou to opravdu překvapivá stvoření.

13
00:00:27,700 --> 00:00:29,900
/Nejsme stvoření.

14
00:00:30,100 --> 00:00:31,000
/Dělám si starosti o Jesseho.

15
00:00:31,200 --> 00:00:32,500
/Protože jsou to
/zatracení hybridi, mami.

16
00:00:32,700 --> 00:00:36,300
/- Chceš začít.
/- No tak.

17
00:00:39,400 --> 00:00:40,700
/Jessi, dej mi tu pistoli.

18
00:00:40,900 --> 00:00:41,900
/Ne.

19
00:00:42,100 --> 00:00:45,200
/Pistole je moje.

20
00:01:28,100 --> 00:01:29,200
Tati.

21
00:01:29,400 --> 00:01:30,600
Cos s tím chtěl, sakra, udělat?

22
00:01:30,800 --> 00:01:33,800
Omlouvám se, nevěděl jsem,
že jsi to ty.

23
00:01:34,000 --> 00:01:37,200
Není nabitá.

24
00:01:38,400 --> 00:01:41,300
........