1
00:00:12,583 --> 00:00:14,166
<font color="#FDE5A6"><i>Viděli jste:</i></font>

2
00:00:14,250 --> 00:00:16,750
Jsem Toda Mariko a budu vám tlumočit.

3
00:00:16,833 --> 00:00:20,041
{\an8}<font color="#FDE5A6">Tvrdí, že v Macau je portugalská základna.</font>

4
00:00:20,291 --> 00:00:23,083
{\an8}<font color="#FDE5A6">Za jakým účelem jste sem připlul?</font>

5
00:00:23,166 --> 00:00:25,375
Abych zničil naše společné nepřátele.

6
00:00:25,458 --> 00:00:29,625
{\an8}<font color="#FDE5A6">Mistr Toranaga
si matku přizval na schůzi s barbarem.</font>

7
00:00:29,708 --> 00:00:31,333
{\an8}<font color="#FDE5A6">Kdybyste měl toho barbara</font>

8
00:00:31,416 --> 00:00:34,625
{\an8}<font color="#FDE5A6">a vazala, který by na něj dohlížel,</font>

9
00:00:34,625 --> 00:00:36,250
{\an8}<font color="#FDE5A6"><i>mohlo by vše být jinak.</i></font>

10
00:00:37,958 --> 00:00:42,583
{\an8}<font color="#FDE5A6">Máte ve zvyku nacházet se
ve správný čas na správném místě.</font>

11
00:00:42,666 --> 00:00:44,291
<i>Tohle bylo na tvojí lodi.</i>

12
00:00:44,375 --> 00:00:47,583
Stačí to ukázat Japoncům
a pověsí ho jako piráta.

13
00:00:47,666 --> 00:00:50,708
{\an8}<font color="#FDE5A6">Spousta věcí je mi dodnes tajemstvím.</font>

14
00:00:50,791 --> 00:00:54,833
{\an8}<font color="#FDE5A6">Než začneme jednat o dalších postupech,
obeznámím se s těmi základnami.</font>

15
00:00:54,916 --> 00:00:57,708
Zamítl nám odbavovací papíry
k černému korábu.

16
00:00:57,791 --> 00:00:59,750
Já tu otěž převezmu, Otče.

17
00:01:01,958 --> 00:01:04,208
{\an8}<font color="#FDE5A6"><i>Ta vražedkyně si nepřišla pro mě.</i></font>

18
00:01:06,250 --> 00:01:07,916
{\an8}<font color="#FDE5A6">Ale pro něj.</font>

19
00:01:26,291 --> 00:01:27,791
{\an8}<font color="#FDE5A6">Je to dobrá závěť.</font>

20
00:01:28,500 --> 00:01:29,916
{\an8}<font color="#FDE5A6">Zatím nejlepší.</font>

21
00:01:32,166 --> 00:01:34,250
{\an8}<font color="#FDE5A6">Vážně k tomu dojde už dnes?</font>

22
00:02:05,458 --> 00:02:06,666
{\an8}<font color="#FDE5A6">Odevzdejte meč.</font>

23
00:02:30,833 --> 00:02:33,750
{\an8}<font color="#FDE5A6">Slyšel jste o včerejším útoku?</font>

24
00:02:36,166 --> 00:02:39,833
{\an8}<font color="#FDE5A6">Co víte o společenství Amitábhy?</font>
........