1
00:00:00,289 --> 00:00:02,800
V PŘEDCHOZÍCH DÍLECH

2
00:00:02,960 --> 00:00:06,040
<i>Nepřipustím už ani jeden
disciplinární přestupek.</i>

3
00:00:06,658 --> 00:00:08,117
<i>Za žádných okolností.</i>

4
00:00:09,160 --> 00:00:10,800
<i>Věci se tu musí radikálně</i>

5
00:00:11,393 --> 00:00:12,653
<i>změnit.</i>

6
00:00:18,627 --> 00:00:20,769
<i>Je možné, že jde o sériového vraha,</i>

7
00:00:20,838 --> 00:00:23,424
<i>který je zodpovědný
za smrt jedné z našich studentek.</i>

8
00:00:23,449 --> 00:00:24,724
<i>Rity Ramírezové.</i>

9
00:00:24,761 --> 00:00:27,545
<i>Podobnost toho zločinu
s vraždou malé Alby</i>

10
00:00:27,615 --> 00:00:30,352
<i>vede policii k přesvědčení,
že tam venku je někdo,</i>

11
00:00:30,376 --> 00:00:31,935
<i>kdo chce napodobit zločiny,</i>

12
00:00:31,960 --> 00:00:34,319
<i>ke kterým došlo v těchto údolích
dávno, před staletími.</i>

13
00:00:34,438 --> 00:00:36,634
<i>Prý patřili ke zvláštní lóži,</i>

14
00:00:36,757 --> 00:00:38,357
<i>lóži Havraní hnízdo.</i>

15
00:00:38,880 --> 00:00:40,711
<i>Tady se píše,
že papež Mikuláš V.</i>

16
00:00:40,753 --> 00:00:43,429
<i>poslal jednoho ze svých mužů
vyšetřovat do těchto hor.</i>

17
00:00:43,591 --> 00:00:44,885
<i>Otce Malachiáše.</i>

18
00:00:44,946 --> 00:00:46,733
<i>Členové lóže, skryti pod maskami,</i>

19
00:00:46,779 --> 00:00:49,319
<i>se scházeli v podzemí
na místě zvaném Hnízdo.</i>

20
00:00:49,344 --> 00:00:52,939
<i>Malachiáš postavil klášter na místě,
kam nosili svoje oběti.</i>

21
00:00:52,974 --> 00:00:56,357
<i>Tento klášter.
Takže Hnízdo je tady, pod námi.</i>

22
00:00:57,400 --> 00:00:59,480
<i>Copak ses nikdy nepodělala strachem?</i>

23
00:01:00,160 --> 00:01:02,059
........