1
00:00:21,000 --> 00:00:24,125
KONEC

2
00:00:56,125 --> 00:00:58,500
<i>Vyjednávání dnes měla pokračovat,</i>

3
00:00:58,583 --> 00:01:02,125
<i>Bílý dům však neosvětlil,</i>
<i>kde se prezident nachází.</i>

4
00:01:06,333 --> 00:01:08,125
Jsem připraven sloužit, paní.

5
00:01:08,250 --> 00:01:09,833
<i>...mezi USA a jejich nepřáteli</i>

6
00:01:09,875 --> 00:01:12,291
<i>v aljašském Anchorage</i>
<i>dnes ráno skončila neúspěšně.</i>

7
00:01:12,375 --> 00:01:13,250
VŠECHNO NEJLEPŠÍ

8
00:01:13,333 --> 00:01:15,750
<i>...hrozba jaderné války,</i>
<i>které tento národ čelí</i>

9
00:01:15,833 --> 00:01:17,958
<i>už dlouhých deset let, je finální...</i>

10
00:01:19,166 --> 00:01:22,458
Máme oslavu,
takže se budeme soustředit na oslavu, jo?

11
00:01:30,625 --> 00:01:31,833
Ty vado!

12
00:01:38,916 --> 00:01:40,000
Tak jo, oslavenče.

13
00:01:41,041 --> 00:01:43,125
Uděláme ti fotku na Cukříkovi.

14
00:01:43,208 --> 00:01:46,541
Proč teď sakra Cooper Howard
dělá dětský narozeninový oslavy?

15
00:01:47,125 --> 00:01:49,000
Proč myslíš? Kvůli alimentům.

16
00:01:50,750 --> 00:01:51,958
Co říkali, tati?

17
00:01:54,125 --> 00:01:56,625
Že mám štěstí,
protože mám tak šikovnou pomocnici.

18
00:01:58,958 --> 00:02:00,083
Dobře, můžeme?

19
00:02:02,708 --> 00:02:04,166
-Dobrý.
-Tak jo, dobrý.

20
00:02:04,250 --> 00:02:05,208
A dolů, kamaráde.

21
00:02:06,541 --> 00:02:09,375
Zlato, postav se vedle Coopera.
Udělám vám fotku.

22
00:02:09,875 --> 00:02:12,166
To si piš. Jasně. Dobře.

23
00:02:13,041 --> 00:02:14,916
Coope, ukaž zvednutej palec.

........