1
00:02:09,695 --> 00:02:11,870
- Cassie, dám si kávu.
- Dobre.

2
00:02:15,515 --> 00:02:17,526
Počul si o tej šľapke vo Weasley?

3
00:02:19,315 --> 00:02:21,381
Stará škola, noviny. To je pekné.

4
00:02:22,070 --> 00:02:25,345
Vieš, že správy máš aj v telefóne.
Je to novinka.

5
00:02:25,857 --> 00:02:27,717
Hovorí muž s desaťtisíc knihami.

6
00:02:29,097 --> 00:02:30,033
Ďakujem.

7
00:02:30,035 --> 00:02:32,677
35 rokov robí manželovi raňajky.

8
00:02:33,396 --> 00:02:38,792
Jedného dňa mu do džúsu každé ráno
začne pridávať trochu nemrznúcej zmesi.

9
00:02:39,513 --> 00:02:40,652
Prečo, bola mu zima?

10
00:02:43,155 --> 00:02:44,346
Čo to tu máme?

11
00:02:46,933 --> 00:02:49,887
Empirizmus a filozofia mysle.

12
00:02:50,507 --> 00:02:51,568
Samé drísty.

13
00:02:54,114 --> 00:02:55,673
Napísal to Wilfrid Sellars?

14
00:02:55,840 --> 00:02:59,580
Áno, zaujímavý človek.
Poznáš Wilfrida Sellarsa?

15
00:02:59,583 --> 00:03:01,193
Nie, poznám Petra Sellarsa.

16
00:03:02,401 --> 00:03:03,314
Dobre.

17
00:03:05,814 --> 00:03:08,648
Trvalo 8 mesiacov,
kým od tej zmesi zomrel.

18
00:03:09,815 --> 00:03:13,781
Tomu sa povie oddanosť.
Dostane body za vytrvalosť.

19
00:03:13,784 --> 00:03:15,523
No tak, 8 mesiacov?

20
00:03:16,298 --> 00:03:18,577
Vedel by si niekoho tak nenávidieť?

21
00:03:18,580 --> 00:03:21,977
Úprimne povedané?
Našlo by sa zopár kandidátov.

22
00:03:21,980 --> 00:03:24,680
- Ako ju chytili?
- To nepíšu.

23
00:03:25,220 --> 00:03:30,946
Možno, keď sa ho pokúsili zabalzamovať,
tak nestvrdol formaldehyd.
........