1
00:00:53,890 --> 00:00:56,887
<i>Suma je rovných sto Speciedalerov.</i>

2
00:00:57,217 --> 00:00:59,920
<i>Je tu niekto, kto dá viac?</i>

3
00:01:00,430 --> 00:01:05,770
<i>- Sto dvadsať.
- Sto dvadsať. Sto dvadsať po prvé.</i>

4
00:01:05,930 --> 00:01:11,240
<i>Stodvadsať po druhé, stodvadsať potretie.
Predané poslednému záujemcovi.</i>

5
00:01:13,680 --> 00:01:16,520
Od dobytka k niečomu úplne inému.

6
00:01:16,600 --> 00:01:21,020
Tento mladík je Švéd z Malmbergetu.

7
00:01:21,100 --> 00:01:23,780
Otec mu zahynul pri banskom nešťastí.

8
00:01:23,810 --> 00:01:27,810
Jeho matka má okrem neho aj malú dcéru,
no nedokáže uživiť rodinu,

9
00:01:27,890 --> 00:01:30,140
preto sa chlapca vzdala.

10
00:01:30,271 --> 00:01:32,130
Nejaké ponuky?

11
00:01:34,600 --> 00:01:36,667
Počúvajte, ľudia.

12
00:01:36,667 --> 00:01:39,192
Možno vyzerá trochu vychudnutý,

13
00:01:39,292 --> 00:01:41,420
ale môžem zaručiť, že je dobrý pracant.

14
00:01:41,520 --> 00:01:44,660
Je samozrejme aj zdravý. Neváhajte.

15
00:02:03,820 --> 00:02:10,430
Teraz našiel chlapec nový domov
u veľkofarmára v Sjønstå.

16
00:02:10,810 --> 00:02:13,390
Musí zaňho zaplatiť 160 Speciedalerov.

17
00:02:13,480 --> 00:02:15,730
- Ako sa voláš?
- Konrad Nilsson.

18
00:02:15,810 --> 00:02:17,568
Konrad Nilsson.

19
00:02:17,699 --> 00:02:20,880
<i>Konrad, môj drahý syn.</i>

20
00:02:21,680 --> 00:02:26,020
<i>Verím, že pochopíš, ako veľmi ma bolelo,
že som ťa musela poslať do Nórska.</i>

21
00:02:26,100 --> 00:02:27,143
Sem hore.

22
00:02:27,174 --> 00:02:30,300
<i>Prosím ťa o odpustenie, Konrad.</i>

23
00:02:30,350 --> 00:02:34,640
<i>Ale mal by si vedieť, že mi to umožnilo
zachrániť tvoju mladšiu sestru.</i>

24
........