1
00:00:28,547 --> 00:00:33,422
<i>Na východnom fronte sa odohráva
rozhodujúca bitka vojny.</i>

2
00:00:34,005 --> 00:00:38,275
<i>Spojenci musia do Sovietskeho zväzu
dostať zbrane a zásoby.</i>

3
00:00:40,375 --> 00:00:46,000
<i>Náklad sa posiela nákladnými loďami,
ktoré idú spolu vo formáciách, konvojoch.</i>

4
00:00:46,208 --> 00:00:49,333
<i>Posádku tvoria civilní námorníci.</i>

5
00:00:51,666 --> 00:00:55,874
<i>Spojenci chránia konvoje
vojenským doprovodom.</i>

6
00:00:56,186 --> 00:01:00,228
<i>Nemecké lietadlá, vojnové lode
a ponorky sú neustálou hrozbou.</i>

7
00:01:04,248 --> 00:01:13,018
{\an8}<i>Leto 1942</i>

8
00:01:05,759 --> 00:01:09,252
<i>Trasa konvoja: Island - Murmansk</i>
<font color="#000000">.</font>

9
00:01:09,252 --> 00:01:13,018
<i>Trasa konvoja: Island - Murmansk
Predpokladaný čas plavby: 12 dní</i>

10
00:01:23,938 --> 00:01:28,521
4. DEŇ

11
00:01:36,246 --> 00:01:37,816
<i>Spustite záchranné člny!</i>

12
00:01:37,820 --> 00:01:39,249
Nechajte to tak!

13
00:01:39,416 --> 00:01:40,937
Ešte nás nezasiahli.

14
00:01:53,685 --> 00:01:54,760
Preberám velenie.

15
00:01:54,864 --> 00:01:58,374
11-ka vyslala svetelný signál.
Spozorovaná ponorka.

16
00:01:58,480 --> 00:02:00,164
21-ka tiež niečo hlási.

17
00:02:07,580 --> 00:02:10,559
- Niečo nové?
- Od poslednej správy ticho.

18
00:02:18,308 --> 00:02:19,787
Zaostávame.

19
00:02:20,412 --> 00:02:23,141
<i>- Udržujte polovičný výkon.</i>
- Rozumel som.

20
00:02:23,370 --> 00:02:26,183
Máme netesnosť na piestoch.

21
00:02:27,641 --> 00:02:30,557
Ponorka, azimut 75 stupňov.

22
00:02:46,243 --> 00:02:47,643
Prevezmi velenie.

23
00:02:48,061 --> 00:02:49,805
........