1
00:00:01,008 --> 00:00:02,594
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,970 --> 00:00:04,595
Camila mi neodpovídá na zprávy.

3
00:00:04,679 --> 00:00:08,057
-To je špatný. -Já vím.
Camila Chrisovi zachránila život.

4
00:00:08,142 --> 00:00:10,143
Musíme jí nějak pomoct. Dlužím jí to.

5
00:00:10,227 --> 00:00:13,939
Nadio Moralesová,
jste zatčena za pojistný podvod.

6
00:00:14,023 --> 00:00:16,608
Můžu vás odsud dostat a zařídit,
aby vám ty peníze vrátili,

7
00:00:16,691 --> 00:00:19,318
když se se mnou rozdělíte.

8
00:00:21,613 --> 00:00:23,949
Málem jsme tam umřeli!
Kdo nám to udělal?

9
00:00:24,031 --> 00:00:25,617
Kartel Sin Cara.

10
00:00:25,700 --> 00:00:28,161
Tím, že budete bojovat,
se jich nezbavíte, tak nebojujte.

11
00:00:28,245 --> 00:00:29,455
Staňte se nepostradatelnou.

12
00:00:29,537 --> 00:00:31,831
Najděte jeho slabinu.
A využijte ji ve svůj prospěch.

13
00:00:31,915 --> 00:00:33,040
Můžete mě využít.

14
00:00:33,125 --> 00:00:36,211
Proč myslíte,
že bych vás ještě chtěla využít?

15
00:00:36,295 --> 00:00:37,400
Umíráte.

16
00:00:38,087 --> 00:00:41,632
Ale nemusíte. Vy ušetříte
můj život a já zachráním ten váš.

17
00:00:41,925 --> 00:00:44,345
Už aspoň víme, pro koho pracuje?

18
00:00:44,741 --> 00:00:45,908
Víme.

19
00:00:48,973 --> 00:00:51,185
Do toho, Luco! Do toho!

20
00:01:00,359 --> 00:01:01,445
Nahraj ho!

21
00:01:08,993 --> 00:01:10,454
Faul! Číslo 11! Modrý tým!

22
00:01:14,333 --> 00:01:16,335
Pojď sem. To nevadí.

23
00:01:16,418 --> 00:01:18,544
To není fér. Vůbec se ode mě nehnul.

........