1
00:00:12,972 --> 00:00:16,935
CINEMART
uvádza

2
00:00:17,018 --> 00:00:18,228
<i>Od začiatku.</i>

3
00:00:19,604 --> 00:00:22,357
{\an8}<i>Ticho, prosím! Uvoľnite kanál jeden!</i>

4
00:00:22,440 --> 00:00:25,443
{\an8}<i>Ideme naostro, toto nie je skúška.</i>

5
00:00:25,944 --> 00:00:27,403
<i>Kamera beží.</i>

6
00:00:27,487 --> 00:00:28,696
<i>Ako je na tom zvuk?</i>

7
00:00:28,780 --> 00:00:29,781
<i>Mikrofón ide.</i>

8
00:00:30,198 --> 00:00:31,533
<i>Kamery.</i>

9
00:00:32,492 --> 00:00:33,910
<i>Kamera jeden beží.</i>

10
00:00:33,993 --> 00:00:35,036
{\an8}<i>Kamera dva beží.</i>

11
00:00:35,828 --> 00:00:36,913
{\an8}<i>Klapka nachystaná?</i>

12
00:00:38,748 --> 00:00:39,874
<i>Klapka.</i>

13
00:00:40,875 --> 00:00:42,335
<i>Kaskadéri pripravení?</i>

14
00:00:43,336 --> 00:00:44,337
<i>Pripravení.</i>

15
00:00:45,672 --> 00:00:47,924
{\an8}<i>Tri, dva, jeden, akcia!</i>

16
00:00:56,766 --> 00:00:58,726
<i>Sú v takmer každom filme.</i>

17
00:00:59,644 --> 00:01:01,479
<i>Len o nich neviete.</i>

18
00:01:02,772 --> 00:01:04,524
<i>Lebo to je ich práca.</i>

19
00:01:06,484 --> 00:01:08,152
<i>Neznámi kaskadéri.</i>

20
00:01:10,405 --> 00:01:12,073
<i>Platia im za tie parádne triky.</i>

21
00:01:17,245 --> 00:01:19,247
<i>A tiež za to, aby dostali do držky.</i>

22
00:01:22,083 --> 00:01:23,084
NA ZNAMENIE

23
00:01:23,168 --> 00:01:25,170
<i>A nielen do držky, chápete.</i>

24
00:01:27,881 --> 00:01:31,176
<i>To... to som ja. Colt Seavers.</i>

25
00:01:32,093 --> 00:01:35,054
<i>Vybuchnem a capnem hubou do blata.</i>
........