1
00:00:00,100 --> 00:00:04,000
V předešlých dílech Invaze.

2
00:00:06,177 --> 00:00:08,871
I N V A Z E 1x05
N e p ř i r o z e n ý V ý b ě r

3
00:00:08,872 --> 00:00:11,464
Přeložil Bahamut
na hr-hdtv načasoval tlkounev.

4
00:00:11,465 --> 00:00:13,485
WWW.THRESHOLD.WZ.CZ
WWW.CESKETITULKY.COM

5
00:01:13,800 --> 00:01:16,713
Tak to omrknem.
Dobrý.

6
00:01:16,714 --> 00:01:19,153
- Nějaký čásek to vydrží.
- Kdes vzal ty dveře?

7
00:01:19,154 --> 00:01:23,841
Z původního domu. Dal jsem je pryč,
když jsme předělali hlavní ložnici.

8
00:01:23,842 --> 00:01:25,290
Tu máš.

9
00:01:25,291 --> 00:01:29,829
- Dík za pomoc, synáčku.
- No nevím s čím, ale nemáš zač.

10
00:01:29,830 --> 00:01:32,544
Zlato, pamatuješ na chlapíka
jménem Vince Teracona?

11
00:01:32,545 --> 00:01:35,520
- To zní jako nějaký závodník.
- Poznala jsem ho, když jsem se nastěhovala.

12
00:01:35,521 --> 00:01:39,681
- Pracoval jako záložník u Letectva.
- Nechodila jsi s ním?

13
00:01:39,682 --> 00:01:42,048
- Byl přítel.
- Jo, měla spoustu přátel.

14
00:01:42,049 --> 00:01:44,641
Přestaň. Co kdybych mu zavolala?

15
00:01:44,642 --> 00:01:47,502
Proč? Myslíš, že by něco zjistil
o tom chlápkovi co jsem našel?

16
00:01:47,503 --> 00:01:52,687
Jo, no, o Paxtonovi, havarované helikoptéře,
a stříbrné schránce, co jsem viděla u havárky.

17
00:01:52,688 --> 00:01:55,962
- A myslíš, že zrovna on bude něco vědět?
- Nevím, asi ne.

18
00:01:55,963 --> 00:01:58,594
- Ale pár otázek by mohl...
- Tati!

19
00:01:58,595 --> 00:02:01,500
- Tati, to musíš vidět!
- Co, zlato?

20
00:02:01,501 --> 00:02:04,058
Jedno z těch světel je ve vodě!

21
00:02:10,762 --> 00:02:14,198
- Bylo tady.
- Jaké světlo, Rose?
........