1
00:00:01,307 --> 00:00:06,341
<i>Columbia Heights
Washington D.C.</i>

2
00:00:14,407 --> 00:00:17,807
Proč volali FBI?

3
00:00:17,873 --> 00:00:20,674
Víš, auto mělo SPZky Viginie
a překročilo státní hranici.

4
00:00:20,674 --> 00:00:23,207
A pak tu je podezřelý člen gangu
a také tu je RICO k dohodě s ním.

5
00:00:23,274 --> 00:00:24,674
Co, Kostičko, chceš ještě něco vědět?

6
00:00:24,740 --> 00:00:29,507
Ne, jen jsem to použila jako výmluvu
ke konverzaci a obnovení našeho spojení.

7
00:00:29,574 --> 00:00:30,674
Cože?

8
00:00:30,674 --> 00:00:35,674
Četla jsem knihu o vylepšení pracovních vztahů.
Není fér očekávat, že mi řekneš všechno.

9
00:00:35,740 --> 00:00:37,307
Oceňuji snahu, Kostičko.

10
00:00:39,541 --> 00:00:44,740
Jako by tady znovu vytvořili svou zemi.
Tady, jako by se báli policie.

11
00:00:44,807 --> 00:00:49,307
Jo, je tu mnoho lidí, kteří nejsou
zdokumentovaní. Jsou nervózní kvůli
prosazování zákona. Co tu máme?

12
00:00:49,374 --> 00:00:52,040
Jel na stopku. Chtěl jsem
ho zastavit, ale snažil se ujet.

13
00:00:52,107 --> 00:00:54,341
Ó, podívejme se na tohle.
Tetování "Mara Muerte".

14
00:00:54,407 --> 00:00:59,174
Je to jeden z nejobávanějších gangů v oblasti.
Není divu, že převážel mrtvé tělo.

15
00:00:59,241 --> 00:01:00,541
Nemohl jsi raději chodit
do pánského klubu?

16
00:01:00,608 --> 00:01:03,574
- A já jsem tady proč...?
- Rutinní inspekce vozidla...

17
00:01:03,641 --> 00:01:05,040
Tohle jsem objevil.

18
00:01:07,541 --> 00:01:09,241
Ó!

19
00:01:09,307 --> 00:01:11,274
Je to žena.

20
00:01:11,341 --> 00:01:13,807
Vypadá jako nedávno vykopaná.

21
00:01:13,873 --> 00:01:16,674
Mohl by jsi mu, prosím, podržet ruce nahoře?

22
00:01:16,740 --> 00:01:21,608
Měli bychom analyzovat špínu
........