1
00:01:39,333 --> 00:01:42,950
A zvolal hlasem mohutným

2
00:01:43,002 --> 00:01:46,038
''Padl, velký Babylon padl.

3
00:01:47,841 --> 00:01:50,413
''Stal se místem kde přebývali...

4
00:01:51,511 --> 00:01:53,586
''ďáblové

5
00:01:53,639 --> 00:01:57,552
''a vězením všech nečistých duší,
a nenávistných osob.

6
00:01:58,894 --> 00:02:02,344
''A pozemští králové,
kteří páchali hříchy nemorálné

7
00:02:02,397 --> 00:02:04,472
''a žili v něm neřestně

8
00:02:04,525 --> 00:02:08,985
''uroní slzu a zapláčí,
až uvidí stoupat dým z jeho požárů.

9
00:02:09,029 --> 00:02:13,525
''stojíce v povzdálí
ze strachu před jeho soužením řvouce

10
00:02:13,576 --> 00:02:18,321
'''Běda, běda! Velké město Babylónské
ty silné město,

11
00:02:18,372 --> 00:02:21,954
'''Protože přišla hodina zúčtování.'''

12
00:02:33,930 --> 00:02:36,800
Hej ty, tudy se jede do Babylonu?

13
00:02:37,517 --> 00:02:40,089
Jo za chvíli jste. Na onom světě.

14
00:02:40,812 --> 00:02:42,354
Ty jseš od tamtud?

15
00:02:48,070 --> 00:02:52,447
Jo, to jste teda uhád.
Ale odcházím.

16
00:02:53,159 --> 00:02:56,776
Ale 80 kilometrů za náma
je jen písek a chřestýši.

17
00:02:58,831 --> 00:03:00,704
Tohle je karneval?

18
00:03:02,334 --> 00:03:04,242
Jo to je.

19
00:03:04,295 --> 00:03:06,334
Už na vás dlouho čekáme.

20
00:03:06,380 --> 00:03:07,659
Jo?

21
00:03:08,758 --> 00:03:10,037
Jak to?

22
00:03:33,367 --> 00:03:34,861
Hej fešáku.

23
00:04:15,411 --> 00:04:17,118
Ale ní támhle je to!

24
........