1
00:00:00,546 --> 00:00:02,073
Zrychli Rodney!

2
00:00:02,074 --> 00:00:04,037
Tohle je moje nejlepší tempo.

3
00:00:11,787 --> 00:00:13,446
Počkáme si tu na ně.

4
00:00:13,447 --> 00:00:15,510
Ne, jdi takhle nevíme kolika
c museli čelit!

5
00:00:18,297 --> 00:00:20,979
Rodney vytoč bránu, nečekej na nás.

6
00:00:20,980 --> 00:00:24,111
Možná by to nebylo nemožné, kdyby
tu všude nelítaly kulky!

7
00:00:26,832 --> 00:00:30,536
Pátý, šestý, sedmý...

8
00:00:32,330 --> 00:00:34,356
Zrušte štít!Střílí po nás.

9
00:01:02,808 --> 00:01:04,487
Rád vás zase vidím plukovníku.

10
00:01:07,265 --> 00:01:08,422
Kolyo.

11
00:01:13,193 --> 00:01:13,364
.

12
00:01:13,364 --> 00:01:13,535
..

13
00:01:13,535 --> 00:01:13,706
..:

14
00:01:13,706 --> 00:01:13,877
..::

15
00:01:13,877 --> 00:01:14,048
..:: S

16
00:01:14,048 --> 00:01:14,219
..:: St

17
00:01:14,219 --> 00:01:14,390
..:: Sta

18
00:01:14,390 --> 00:01:14,561
..:: Star

19
00:01:14,561 --> 00:01:14,732
..:: StarG

20
00:01:14,732 --> 00:01:14,903
..:: StarGa

21
00:01:14,903 --> 00:01:15,074
..:: StarGat

22
00:01:15,074 --> 00:01:15,245
..:: StarGate

23
00:01:15,245 --> 00:01:15,416
..:: StarGate T

24
00:01:15,416 --> 00:01:15,587
..:: StarGate Tr

25
00:01:15,587 --> 00:01:15,758
........