1
00:00:01,114 --> 00:00:02,180
V minulých dílech...

2
00:00:02,405 --> 00:00:03,991
- Řezník...
- Ne!

3
00:00:03,991 --> 00:00:06,161
Tak mu říkají.

4
00:00:06,161 --> 00:00:09,362
- Výstižné, že?
- Šel po mně kvůli tomu, jak vypadám

5
00:00:11,270 --> 00:00:14,274
Opravíš ještě jedno moje umělecké dílo
a příště tě zabiju.

6
00:00:14,274 --> 00:00:17,604
Našli jsme to vedle zjizvené tváře mladé dívky.

7
00:00:17,604 --> 00:00:18,909
To je výzva.

8
00:00:19,280 --> 00:00:21,369
Její rodiče si mě vyžádali.

9
00:00:21,369 --> 00:00:25,551
Její rodiče neví, že ti vyhrožuje smrtí,
jestli opravíš jeho prácí.

10
00:00:25,551 --> 00:00:27,803
Nezapomeň zamknout dveře.

11
00:00:35,544 --> 00:00:37,595
Krása je prokletím lidstva.

12
00:00:52,296 --> 00:00:54,083
Promiňte, pane.
Ne, to je v pořádku.

13
00:00:54,083 --> 00:00:56,794
- To je v pořádku.
- Pojďte dál.

14
00:01:06,112 --> 00:01:07,834
Jste na to připraven, doktore?

15
00:01:09,077 --> 00:01:10,077
Jo.

16
00:01:11,032 --> 00:01:12,915
Dobře. Pojďte.

17
00:01:16,761 --> 00:01:19,322
Dejte nám minutku, vážení.
Ustupte.

18
00:01:38,674 --> 00:01:43,603
To je on. To je...
to je Christian.

19
00:02:28,622 --> 00:02:29,810
Christian...

20
00:02:31,884 --> 00:02:35,339
byl...
komplikovaný.

21
00:02:36,617 --> 00:02:41,460
Ale pro mě byl součástí rodiny.

22
00:02:42,054 --> 00:02:47,449
Byl tak krásný
a to ne jen zvenčí.

23
00:02:48,242 --> 00:02:49,976
........