1
00:00:00,626 --> 00:00:05,422
- Musíme si pospíšit, Rodney!
- O moc rychleji to nezvládnu.

2
00:00:11,887 --> 00:00:16,892
- Když se tu schováme, dostaneme je.
- Zamítá se. Nevíme, kolik jich je.

3
00:00:18,352 --> 00:00:21,313
Rodney, zadejte adresu.
Nečekejte na nás.

4
00:00:21,313 --> 00:00:25,901
Jako by svištění kulek kolem mé hlavy
jako motivace nestačilo.

5
00:00:27,694 --> 00:00:30,364
Dobrá, šestý, sedmý.

6
00:00:32,491 --> 00:00:35,994
McKay Atlantis.
Vracíme se pod palbou!

7
00:01:02,896 --> 00:01:05,858
Rád vás opět vidím, podplukovníku.

8
00:01:07,317 --> 00:01:08,944
Kolyo.

9
00:01:18,787 --> 00:01:23,458
Rebelian Translators uvádí
<<::StarGate Atlantis - 3x07 Common Ground::>>

10
00:01:23,750 --> 00:01:26,044
Překlad: Greywolf, Khar, einstos
Časování: Gogan, Greywolf

11
00:01:26,044 --> 00:01:27,337
Verze 1.0

12
00:01:27,337 --> 00:01:29,464
Korekce: Khar, einstos,
OlO, PP, Farewell, Greywolf

13
00:01:29,464 --> 00:01:30,591
Hrají:

14
00:01:30,591 --> 00:01:33,594
jako pplk. John Sheppard

15
00:01:35,470 --> 00:01:38,807
jako Dr. Elizabeth Weirová

16
00:01:41,226 --> 00:01:44,438
jako Teyla Emmagan

17
00:01:49,401 --> 00:01:52,446
jako Ronon Dex

18
00:01:54,615 --> 00:01:57,868
jako Dr. Carson Beckett

19
00:02:00,996 --> 00:02:04,166
jako Dr. Rodney McKay

20
00:02:07,169 --> 00:02:10,672
Web: http://rt.czechgamer.com

21
00:02:19,598 --> 00:02:20,724
Máte něco?

22
00:02:20,724 --> 00:02:24,394
- Ani vidu po pplk. Sheppardovi nebo útočnících.
- A své stopy dobře zakryli.

23
00:02:24,394 --> 00:02:28,982
Nejspíš ho odvlekli bránou,
........