1
00:00:08,500 --> 00:00:13,200
Ekonomie II. Nejlepší a nejslibnější
ze Smallvillské střední.

2
00:00:13,200 --> 00:00:15,700
Vítejte v LuthorCorp.

3
00:00:15,700 --> 00:00:19,700
Přišli jste se sem něco
naučit o obchodu.

4
00:00:20,300 --> 00:00:24,000
Hlavním prvkem čehokoli
v ekonomické teorii

5
00:00:24,000 --> 00:00:25,600
je jedinec.

6
00:00:26,100 --> 00:00:27,700
Ano,

7
00:00:27,700 --> 00:00:29,200
vy.

8
00:00:30,400 --> 00:00:34,000
Běžná pravidla, nabídka
a poptávka, jsou podružné.

9
00:00:34,300 --> 00:00:37,800
Vědět, kdy se tato pravidla
mají porušit a překonat,

10
00:00:37,800 --> 00:00:41,400
vyžaduje naprostou osobní oddanost.

11
00:00:41,400 --> 00:00:45,400
Podle mě je to nezbytný
předpoklad úspěchu.

12
00:00:48,000 --> 00:00:51,600
A podle mě je to ohavné,
nemorální a možná i nelegální.

13
00:00:51,600 --> 00:00:54,100
Promiňte. Máte otázku?

14
00:00:55,600 --> 00:00:58,800
Ne? Někdo jiný?

15
00:00:58,800 --> 00:01:03,600
Ne? Dobrá, takže si
vás převezme pan Simms.

16
00:01:03,600 --> 00:01:05,900
Dobrá, pojďte za mnou.

17
00:01:05,900 --> 00:01:08,800
- Těšilo mě.
- Děkuju.

18
00:01:08,800 --> 00:01:10,900
Slečno Sullivanová, pane Kente.

19
00:01:10,900 --> 00:01:14,900
Rád vidím, že oba
myslíte na budoucnost.

20
00:01:18,800 --> 00:01:21,300
Nechceš utéct nouzovým východem?

21
00:01:21,300 --> 00:01:26,200
Seběhnul bych těch 39 pater dolů, ale
takhle exkurze se počítá do známky.

22
00:01:26,200 --> 00:01:28,400
Vítejte na výstavě Lionela Luthora.

23
........