1
00:00:08,200 --> 00:00:13,800
Můžu si potom to video
vzít domů na památku?

2
00:00:15,400 --> 00:00:17,900
Jonathane, můžete se jít obléct.

3
00:00:18,100 --> 00:00:20,300
Jak to vypadá, Dr. Scanlane?

4
00:00:20,300 --> 00:00:24,100
Obávám se, že levý ventrikulární
myokard je stále dyskinetický.

5
00:00:24,100 --> 00:00:28,100
- Proč se mi ta slova nelíbí?
- Kvůli ucpání tepen

6
00:00:28,300 --> 00:00:31,600
doporučím trojitý bypass.

7
00:00:31,600 --> 00:00:35,400
Poležíte si tu jen několik dní.
Slibuju vám, že až odsud vyjdete,

8
00:00:35,400 --> 00:00:37,700
bude vám lépe, než když jste přišel.

9
00:00:37,900 --> 00:00:40,800
Operace otevřeného srdce?
Není to trochu moc?

10
00:00:41,000 --> 00:00:42,900
Známe se už dlouho,

11
00:00:43,100 --> 00:00:45,200
a vím, že dovedete být paličatý.

12
00:00:45,400 --> 00:00:48,200
Při současném stavu můžete

13
00:00:48,400 --> 00:00:51,400
každým okamžikem
dostat další infarkt.

14
00:00:52,700 --> 00:00:54,600
Ten už by mohl být smrtelný.

15
00:00:56,800 --> 00:00:58,700
A operace ne?

16
00:00:59,000 --> 00:01:00,200
Věřte mi.

17
00:01:00,400 --> 00:01:02,100
Hrozí vám mnohem větší riziko,

18
00:01:02,500 --> 00:01:04,500
pokud tuto operaci nepodstoupíte.

19
00:01:05,300 --> 00:01:07,400
No tak!

20
00:01:09,100 --> 00:01:10,500
Garrette?

21
00:01:10,700 --> 00:01:12,100
Garrette.

22
00:01:15,900 --> 00:01:17,700
Díky, Clarku.

23
00:01:20,400 --> 00:01:23,800
Člověk by si myslel, že se
po pár měsících přestane hádat.

24
........