1
00:00:01,240 --> 00:00:03,711
Pane White, řekněte mi,
co se vám na sobě nelíbí.

2
00:00:05,080 --> 00:00:08,576
No, nemůžu se na sebe ani podívat do zrcadla.

3
00:00:09,533 --> 00:00:11,719
Je to...příliš bolestné.

4
00:00:12,613 --> 00:00:15,458
Pane White, nejsem si jist,
co pro vás můžeme udělat.

5
00:00:16,188 --> 00:00:20,618
Mám tzv. B.I.I.D., poruchu,
kdy tělo odmítá přijmout nový orgán.

6
00:00:20,646 --> 00:00:23,639
Byl jsem už u tolika psychiatrů
a bral tolik léků,

7
00:00:23,698 --> 00:00:25,992
ale nemůžu se zbavit posedlosti svou nohou.

8
00:00:26,316 --> 00:00:29,915
No, to...musela být velká ztráta.
Je velmi přirozené, že...

9
00:00:29,960 --> 00:00:33,092
Ne, ne, ne, ne, ne. Asi mi nerozumíte.

10
00:00:33,963 --> 00:00:37,346
Pane White, nesundávejte si kalhoty.
My se nezabýváme protézami.

11
00:00:37,396 --> 00:00:40,844
Tu já nechci. Chci, aby moje tělo bylo takové,
jaký jsem uvnitř.

12
00:00:53,925 --> 00:00:55,984
Chci, abyste mě té nohy zbavili.

13
00:01:02,012 --> 00:01:06,151
Od té doby, co mi bylo pět nebo šest,
mám co se mé nohy týče takový zvláštní pocit.

14
00:01:06,209 --> 00:01:08,710
Modlil jsem se k bohu,
aby mě toho hrozného pocitu zbavil.

15
00:01:08,766 --> 00:01:13,248
Ale nestalo se. Minulý týden mi bylo 40
a teď se modlím za něco jiného.

16
00:01:13,303 --> 00:01:16,598
Jestli existuje bůh, tak chci,
aby mě dovedl k lékaři,

17
00:01:16,785 --> 00:01:20,639
který mi pomůže z tohohle utrpení.

18
00:01:20,718 --> 00:01:21,983
My neděláme amputace.

19
00:01:22,027 --> 00:01:24,220
Vaše práce je založená na úpravách těla

20
00:01:24,264 --> 00:01:27,020
a já jsem něco jako pacient,
který za vámi přišel kvůli změně pohlaví.

21
00:01:27,065 --> 00:01:27,854
Odmítli byste ho?

22
00:01:27,917 --> 00:01:30,610
Ne, ale my bychom mu pomohli
a ne zmrzačili.
........