1
00:00:03,378 --> 00:00:06,839
SIMPSONOVI

2
00:00:07,000 --> 00:00:11,698
EPIZODA 18x02:
Bárt jazzmanem

3
00:00:12,000 --> 00:00:15,000
Překlad by Anubis
(known as Atlantis too)

4
00:00:15,223 --> 00:00:16,681
korekce krygl
(http://www.krygl.wz.cz)

5
00:00:33,700 --> 00:00:36,500
"Dnes pohřeb:
Homerova žena z Vegas"

6
00:00:45,700 --> 00:00:49,200
- Jak vlastně mamka ožralka zemřela?
- Přestaň jí takhle říkat!

7
00:00:49,500 --> 00:00:54,350
- Řeknu vám, jak zemřela. Znáte tu ceduli:
"Nestůjte na horské dráze"? - Jo.

8
00:00:54,399 --> 00:00:56,350
Předávkovala se přímo před ní.

9
00:00:56,500 --> 00:01:00,350
- Klasa až do konce.
- Marge, nemohla bys ji už nechat být?

10
00:01:00,600 --> 00:01:02,603
Vyhrála's, je mrtvá.

11
00:01:03,200 --> 00:01:07,441
Sešli jsme se zde, abychom uctili památku
tragicky zesnulé Amber Paygirl-Simpsonové,

12
00:01:07,650 --> 00:01:09,903
talentované servírky z koktejl-baru,
která doufala,

13
00:01:10,111 --> 00:01:12,697
že se jednoho dne naučí
pracovat s počítači.

14
00:01:15,599 --> 00:01:21,289
Vždy tvrdila, že nedopustí, aby jí vzdělání
bránilo ve vyplnění jejích snů.

15
00:01:21,498 --> 00:01:22,748
A tak se i stalo.

16
00:01:24,400 --> 00:01:28,599
- Bárte, nechceš odejít z pohřbu dřív, že?
- Ano, samozřejmě.

17
00:01:30,000 --> 00:01:33,426
Byla's Homerovou ženou jen dva dny.
Jmenovala ses Amber.

18
00:01:33,718 --> 00:01:35,052
Stejně jako "poplach".

19
00:01:37,099 --> 00:01:40,724
- Bárte, dej to pryč.
- Děkuji moc. Teď jsem ztratil nit...

20
00:01:40,891 --> 00:01:42,435
Uhm... tady to je.

21
00:01:42,727 --> 00:01:43,561
Konec.

22
00:01:53,799 --> 00:01:55,406
........