1
00:00:00,083 --> 00:00:02,294
V předchozích dílech Desperate Housewives:

2
00:00:02,294 --> 00:00:03,921
Znamená to pro ni hodně být součástí.

3
00:00:03,921 --> 00:00:06,882
I temné mraky mají někdy stříbrné okraje...

4
00:00:06,882 --> 00:00:09,009
on mě mimochodem pozval ven.

5
00:00:09,009 --> 00:00:13,013
Nebude ti vadit, kdybych s ním zašla ven?
--někdy ale nemají.

6
00:00:13,013 --> 00:00:14,806
Až přijde to dítě, budu jej muset

7
00:00:14,806 --> 00:00:18,518
vychovávat úplně sama.
A když už na to na Wisteria Lane přijde,

8
00:00:18,518 --> 00:00:19,603
Vezmeš si mě?

9
00:00:19,603 --> 00:00:21,480
tak věci, které se zdály být až příliš
dobré na to, aby byly skutečné,

10
00:00:21,480 --> 00:00:24,107
Ví, žes zabil svou ženu?
se většinou...

11
00:00:24,107 --> 00:00:25,901
Odejdi od něj, dokud je čas.

12
00:00:25,901 --> 00:00:27,486
stanou strašné.

13
00:00:30,113 --> 00:00:32,783
Nevěsty jsou citlivá stvoření,

14
00:00:32,783 --> 00:00:35,994
a to neví nikdo lépe, než družičky,

15
00:00:35,994 --> 00:00:37,287
které se s tím musí vypořádat.

16
00:00:39,915 --> 00:00:42,084
No, myslím, že třímetrová vlečka je skvělá,

17
00:00:42,084 --> 00:00:43,794
ale kratší by byla taky skvělá,

18
00:00:43,919 --> 00:00:47,089
a nemusela by ses bát, že ti o
ni lidi budou zakopávat.

19
00:00:48,298 --> 00:00:51,301
Mě by se moc líbil uzený králík,

20
00:00:51,301 --> 00:00:55,514
ale nemůžeš lidem odepřít kuře.

21
00:00:56,682 --> 00:00:59,101
Hmm jistě, kdo by neměl rád
smyčcové kvarteto,

22
00:00:59,101 --> 00:01:02,020
ale kdybys měla kapelu,
mohli by lidé tančit

23
00:01:02,104 --> 00:01:03,981
a nejenom se kolíbat.

24
........