1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
V předchozích dílech Heroes...

2
00:00:02,501 --> 00:00:05,301
Bězní lidé z celého světa...

3
00:00:05,302 --> 00:00:08,302
...zjišťují, že mají neobyčejné schopnosti.

4
00:00:08,303 --> 00:00:12,303
Polda, který slyší myšlenky, je zajat
záhadným mužem...

5
00:00:12,304 --> 00:00:15,304
- Co mi chcete?
- Chceme se o tobě hodně dozvědět.

6
00:00:15,505 --> 00:00:20,305
Úředník, který zastavuje čas,
zkouší svoje schopnosti ve Vegas...

7
00:00:20,306 --> 00:00:24,306
- Zase jsem vyhrál!
... ale dostane se do potíží.

8
00:00:24,507 --> 00:00:30,507
Svobodná matka dostává neobyčejnou nabídku...
- Pan Linderman je ochoten odpustit vám dluh
výměnou za... laskavost.

9
00:00:30,908 --> 00:00:33,508
- Nejsem děvka.
... její alter ego se objeví

10
00:00:33,509 --> 00:00:37,509
ale nemůže zabránit, aby byl politik unesen.
- Vemte jen toho jednoho...

11
00:00:38,510 --> 00:00:41,510
Nezničitelná roztleskávačka
unikne z márnice...

12
00:00:41,511 --> 00:00:44,011
...aby se pomstila klukovi,
který ji napadl.

13
00:00:44,512 --> 00:00:47,512
- Nemůžeš s tím nic dělat...
- Můžu udělat tohle!

14
00:00:49,313 --> 00:00:53,713
...a bratrovo hledání odpovědí ho
dovádí k osudovému shledání...

15
00:00:53,714 --> 00:00:56,614
- Mé jméno je Hiro Nakamura,
jsem z budoucnosti.

16
00:00:56,715 --> 00:00:58,215
- Mám pro tebe zprávu.

17
00:00:58,216 --> 00:01:00,516
A nyní Heroes pokračují...
Dopřeklad a časování: KKubaKuba

18
00:01:00,820 --> 00:01:02,663
Kapitola pátá - Hirové

19
00:01:04,987 --> 00:01:06,426
Když nastane změna,

20
00:01:06,683 --> 00:01:09,225
některé druhy mají nutkání k migraci.

21
00:01:09,506 --> 00:01:11,450
Říká se tomu zugunruhe.

22
00:01:11,788 --> 00:01:14,328
........