1
00:00:00,501 --> 00:00:04,713
- V minulém dílu jste viděli...
- SGC v současné chvíli nemá jiné lodě,...

2
00:00:04,713 --> 00:00:07,633
...které by mohly Wraithy napadnout,
než dorazí na Zemi.

3
00:00:07,633 --> 00:00:09,426
I kdybychom je dohnali,...

4
00:00:09,426 --> 00:00:14,032
- ...nevím, jak dlouho bychom vydrželi.
- Ta ohavná změna, kterou jsi prošel,...

5
00:00:14,032 --> 00:00:17,017
- ...tě navždy poznamenala.
- Nebylo by moudřejší...

6
00:00:17,017 --> 00:00:20,896
- ...poslat Daidala se ZPM zpátky na Zemi?
- Pplk. Shepparde, jste to vy?

7
00:00:20,896 --> 00:00:21,730
Kdo je to?

8
00:00:21,730 --> 00:00:24,441
Zaměřte záďové generátory
hyperpohonu, to bude nejúčinnější.

9
00:00:24,441 --> 00:00:28,403
Tahle loď je vážně poškozená.
Je těžké najít něco, co bych mohl přetížit.

10
00:00:28,403 --> 00:00:30,239
Tak k tomu pusťte Mika.

11
00:00:30,239 --> 00:00:32,407
No tak. Pomáhá nám.

12
00:00:32,407 --> 00:00:36,495
- Mateřská loď na ně zahájila palbu, pane.
- Přeneste je přímo na můstek.

13
00:00:36,495 --> 00:00:39,164
Poslední výbuch zničil
podporu života a zálohy nenabíhají.

14
00:00:39,164 --> 00:00:42,167
Jediný dýchatelný vzduch na světelné
roky daleko je na wraithské lodi.

15
00:00:42,167 --> 00:00:45,045
- A také jsou na ní Wraithové.
- Pokud tam nepošleme plyn.

16
00:00:45,045 --> 00:00:48,340
- Dokončíme původní plán.
- Můžete začít posílat lidi, pane.

17
00:00:48,340 --> 00:00:51,969
Jsou tu jen lidé a vzduch je čistý.
Z nejhoršího jsme venku.

18
00:00:53,679 --> 00:00:55,681
Příchozí červí díra!

19
00:00:58,058 --> 00:00:59,893
Otevírám iris.

20
00:01:01,770 --> 00:01:04,439
Přijímám video přenos.

21
00:01:05,008 --> 00:01:07,442
Velitelství SG, tady Atlantis.

22
00:01:07,484 --> 00:01:11,071
Jsem tady, Teylo.
........