1
00:00:00,641 --> 00:00:02,726
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,726 --> 00:00:07,231
Potřebuješ jméno, co takhle Mike?
Retrovirus funguje, to je jasné.

3
00:00:07,231 --> 00:00:11,652
- Jen se na toho kluka koukni.
- Stávám se tím, kým jsem byl.

4
00:00:11,652 --> 00:00:15,448
Nejen že se náš poručík vrátil k Wraithům,
ale ví, že Atlantis stále existuje.

5
00:00:15,448 --> 00:00:18,826
Odhalili jsme mateřskou loď
směřující k Atlantis.

6
00:00:18,826 --> 00:00:20,953
Myslím, že můžeme předpokládat,
že to je Michael.

7
00:00:20,953 --> 00:00:25,749
Váš retrovirus nám umožní
krmit se znepřátelenými Wraithy.

8
00:00:25,749 --> 00:00:27,585
- Přijímáme zprávu!
- Co je to přesně?

9
00:00:27,585 --> 00:00:30,921
Všechno, co jsme kdy chtěli vědět
o wraithské technologii, ale báli se zeptat.

10
00:00:30,921 --> 00:00:35,342
Jakmile přiletíme na dosah, můžeme
přenést kanystr do komory CO2 a... bum!

11
00:00:35,342 --> 00:00:39,847
- Jedna dewraithizovaná mateřská loď.
- Trochu jsme... změnili plán.

12
00:00:39,847 --> 00:00:43,142
Dvě mateřské lodě směřují k nám,
pane. Jedna je ta přátelská.

13
00:00:43,142 --> 00:00:46,479
Královna chce, abyste viděli
ovoce své práce.

14
00:00:46,479 --> 00:00:49,148
Uvnitř plánů mateřské lodě
byl červ - počítačový virus.

15
00:00:49,148 --> 00:00:50,065
Co si vzali?

16
00:00:50,065 --> 00:00:52,985
Umístění všech světů
z naší databáze.

17
00:01:00,576 --> 00:01:03,829
S několika F302 bychom jim mohli zničit
hyperpohon a získat trochu času.

18
00:01:03,829 --> 00:01:05,331
Do toho!

19
00:01:06,165 --> 00:01:08,334
Štíty na 60%.

20
00:01:13,130 --> 00:01:16,509
- Nepřátelské kontakty!
- Dýko 3 a 4, kryjte nám záda!

21
00:01:16,509 --> 00:01:17,760
Rozumím.

........