1
00:00:30,162 --> 00:00:33,377
14. CESTOPISEC

2
00:00:33,697 --> 00:00:34,687
Bernarde, přišel další dopis od právníků.

3
00:00:34,987 --> 00:00:37,217
Dej ho k ostatním.

4
00:00:42,987 --> 00:00:45,300
Možná by sis ho měl přečíst.

5
00:01:11,747 --> 00:01:13,738
Co je tohle?

6
00:01:13,787 --> 00:01:18,258
No, ta ženská nahoře chce svůj
měsíční nájem - 170 liber.

7
00:01:18,307 --> 00:01:20,298
Nepotřebuje víc peněz.

8
00:01:20,347 --> 00:01:23,544
Už přeci má ty modré vlasy,
spousty karamel

9
00:01:23,587 --> 00:01:25,623
a všemožných kravin,
kolik by jen člověk mohl chtít.

10
00:01:25,667 --> 00:01:29,580
- Nedá se s tím nic dělat.
- Běž jí říct, ať přestane.

11
00:01:29,627 --> 00:01:33,063
Nebo ji odřízneme brzdy
na jejím cvičebním kole.

12
00:01:33,107 --> 00:01:37,385
Nemám čas. Připravuju obchod
na Festival cestopisců.

13
00:01:37,427 --> 00:01:41,215
- Jaký festival?
- Ten, který jsi říkal, že si Manny může udělat.

14
00:01:41,267 --> 00:01:43,656
Nevzpomínám si, že bych s tím souhlasil.

15
00:01:43,707 --> 00:01:47,985
Pamatuješ si ještě na tu noc minulý týden,
kdy jsi usnul v otočných dveřích?

16
00:01:48,027 --> 00:01:51,019
- Ne.
- OK, pamatuješ si na to, jak ti došel tabák,

17
00:01:51,067 --> 00:01:53,661
a tak jsi kouřil své vlastní ochlupení ohanbí?

18
00:01:53,707 --> 00:01:55,698
Ne, nijak zvlášť.

19
00:01:55,747 --> 00:01:58,659
No, tak to bylo někdy mezi tím.

20
00:01:58,707 --> 00:02:02,495
- Mám nápad na tu tvou akci, Manny.
- Skvěle.

21
00:02:02,547 --> 00:02:08,099
Všichni budou moct hlasovat pro město o kterém
si budou myslet, že je nejstylovější město Evropy.

22
00:02:09,716 --> 00:02:12,265
Na konci týdne bys mohl...

23
........