1
00:00:00,100 --> 00:00:02,500
<i>Stalo se v Desperate Housewives</i>

2
00:00:02,500 --> 00:00:05,600
<i>Ianova žena Jane umřela.</i>

3
00:00:05,700 --> 00:00:07,500
<i>Gaby si našla nového přítele.</i>

4
00:00:07,600 --> 00:00:09,500
Přátelskou přítelkyni, ne přítelkyni.

5
00:00:09,500 --> 00:00:11,800
<i>- Prst spravedlnosti...</i>
- Myslím, že je to telefonní číslo.

6
00:00:11,900 --> 00:00:13,500
<i>...ukázal směrem k Mikovi...</i>

7
00:00:13,600 --> 00:00:17,300
Vzali mi hasák a našli
na něm stopy krve té Monique.

8
00:00:17,400 --> 00:00:19,400
<i>...ale on si stále nemohl vzpomenout.</i>

9
00:00:19,400 --> 00:00:21,900
<i>Bree nalezla pytlík důkazů.</i>

10
00:00:22,000 --> 00:00:24,000
Musíme něco udělat.

11
00:00:24,100 --> 00:00:26,700
Ne, dokud jí tohle nevrátíme do domu.

12
00:00:26,800 --> 00:00:29,300
<i>Orson prožil noc...</i>

13
00:00:29,300 --> 00:00:31,600
- Co chceš?
- Vnuka.

14
00:00:31,700 --> 00:00:34,200
<i>...na kterou by raději zapomněl.</i>

15
00:00:34,200 --> 00:00:35,700
Znásilnila jsi mého muže!

16
00:00:35,800 --> 00:00:39,000
Právě teď bych mohla čekat dítě.

17
00:00:41,100 --> 00:00:43,200
<i>Byly to dva měsíce,</i>

18
00:00:43,200 --> 00:00:46,400
<i>co se Mike Delfino probral z kómatu,</i>

19
00:00:46,500 --> 00:00:48,100
<i>a vzpomínky, které ztratil,</i>

20
00:00:48,200 --> 00:00:50,800
<i>se konečně začaly vracet.</i>

21
00:00:52,900 --> 00:00:54,300
<i>Už si dokázal vybavit,</i>

22
00:00:54,400 --> 00:00:56,900
<i>jak poprvé spatřil Wisteria Lane...</i>

23
00:00:59,200 --> 00:01:02,400
<i>a jak poprvé poznal své nové sousedy...</i>

24
00:01:04,900 --> 00:01:08,600
<i>a jak poprvé zaslechl smích Susan Mayerové.</i>

25
........