1
00:00:00,000 --> 00:00:01,670
V minulých dílech...

2
00:00:01,670 --> 00:00:03,970
- Chci, aby se v Seattle Grace otevřela bezplatná klinika.
- Proč?

3
00:00:03,970 --> 00:00:06,350
Musím se něčeho držet.

4
00:00:06,350 --> 00:00:07,160
Stále ale potřebujete sponzora.

5
00:00:07,160 --> 00:00:10,160
Mám 8 milionu dolarů.
Památní klinika Dennyho Duquetta.

6
00:00:12,040 --> 00:00:13,740
- Co to všechno znamená?
- Všichni chtějí být šéfem.

7
00:00:13,740 --> 00:00:15,720
Je v pečovatelském domě s Alzheimerem.

8
00:00:15,720 --> 00:00:18,040
Všeho jsem se kvůli němu vzdala.
Nikdy jsem neměla mít dítě.

9
00:00:18,040 --> 00:00:19,690
Vem si mě Cristino Yangová.

10
00:00:19,690 --> 00:00:21,160
Vem si mě.

11
00:00:23,080 --> 00:00:26,980
Coby chirurgové žijeme ve světě
těch nejhorších scénářů.

12
00:00:27,900 --> 00:00:30,370
Nedoufáme v to nejlepší, protože

13
00:00:30,370 --> 00:00:33,610
příliš mnohokrát se to nejlepší nestane.

14
00:00:35,010 --> 00:00:38,710
Ale jednou za čas se vyskytne
něco mimořádného...

15
00:01:02,740 --> 00:01:04,710
a najednou..

16
00:01:05,280 --> 00:01:08,210
nejlepší scénáře se zdají možné.

17
00:01:08,210 --> 00:01:10,360
8 dní, 8 milónů...

18
00:01:10,360 --> 00:01:12,960
a jsme otevřeni na práci.

19
00:01:12,960 --> 00:01:16,780
A jednou za čas se stane něco úžasného...

20
00:01:18,460 --> 00:01:20,310
Dnes ráno se probudila s plným vědomím.

21
00:01:20,310 --> 00:01:22,160
Je to její staré já.
To se stává.

22
00:01:22,160 --> 00:01:25,200
Lékařsky nevíme jak.
Je to jen vzácný dar.

23
00:01:25,200 --> 00:01:26,820
Takže je lucidní?
Vše si pamatuje?
........