1
00:00:00,027 --> 00:00:02,238
V předchozích epizodách...

2
00:00:02,488 --> 00:00:04,782
Slyším déšť na 50 kilometrů.

3
00:00:05,032 --> 00:00:06,659
Slyším i nálady lidí...

4
00:00:06,867 --> 00:00:08,369
Jsou i další jako vy.

5
00:00:08,577 --> 00:00:09,912
Cítím je.

6
00:00:10,162 --> 00:00:13,040
Spolu je najdeme, Mohindere, všechny.
Je to náš osud.

7
00:00:13,457 --> 00:00:14,792
Jeď domů, Ando.

8
00:00:15,000 --> 00:00:18,045
Neměl jsem tě brát s sebou.

9
00:00:18,212 --> 00:00:19,922
Hiro, prosím.

10
00:00:20,425 --> 00:00:22,250
Překvapilo mě zjištění,
že Lindermanova skupina

11
00:00:22,552 --> 00:00:23,953
nedávno investovala do vaší kampaně.

12
00:00:24,179 --> 00:00:25,610
Nechápu, co vás na tom překvapuje.

13
00:00:25,637 --> 00:00:27,313
Pan Linderman byl dobrý přítel mého otce.

14
00:00:27,349 --> 00:00:29,551
Co pan Linderman chce,
to pan Linderman dostane.

15
00:00:29,847 --> 00:00:33,390
- Už ho našli?
- Haiťana? Ne.

16
00:00:33,725 --> 00:00:35,431
Jak dlouho skrýval Claire?

17
00:00:35,645 --> 00:00:36,721
Asi měsíce.

18
00:00:36,987 --> 00:00:39,602
Ještě jedna věc.
Kdy máme očekávat Claire?

19
00:00:39,818 --> 00:00:40,901
Okamžitě ji sem přivezu.

20
00:00:41,158 --> 00:00:42,310
Chtěl jsem tě chránit.

21
00:00:42,617 --> 00:00:45,481
Snažil jsem se být co nejlepším tátou.

22
00:00:45,698 --> 00:00:46,782
Tohle je sbohem.

23
00:00:47,155 --> 00:00:49,742
Nemusíš to dělat.

24
00:00:49,995 --> 00:00:52,031
Nesmějí o tvém otci pochybovat.
........