1
00:00:00,050 --> 00:00:02,380
V minulých dílech jste viděli

2
00:00:02,640 --> 00:00:05,400
Hugo, můžeš se vrátit do svého tábora.

3
00:00:05,430 --> 00:00:06,700
A co moji přátelé?

4
00:00:06,720 --> 00:00:09,220
Tvůj úkol je povědět zbytku svých lidí

5
00:00:09,260 --> 00:00:11,320
aby sem už nikdy nechodili.

6
00:00:11,390 --> 00:00:14,200
Odpočívej v pokoji, pane Eko.

7
00:00:16,070 --> 00:00:18,970
A děkuji ti, že jsi mi pomohl najít můj...

8
00:00:19,130 --> 00:00:22,420
zvedni své oči a podívej se na sever, Johne

9
00:00:23,910 --> 00:00:25,730
Nezajímá mě co Jack řekl.

10
00:00:25,770 --> 00:00:27,170
Vězní ho a my ho musíme dostat zpátky.

11
00:00:27,210 --> 00:00:28,710
Dlužím mu to.

12
00:00:28,730 --> 00:00:31,740
Perla je monitorovací stanice,

13
00:00:31,850 --> 00:00:35,650
kde aktivity účastníků v projektech DHARMA Initiative

14
00:00:35,690 --> 00:00:38,270
mohou být sledovány a zaznamenávány.

15
00:00:44,770 --> 00:00:46,950
Hádám, že nás bude očekávat.

16
00:01:03,440 --> 00:01:05,160
Ping-pongový stůl?

17
00:01:05,210 --> 00:01:06,920
Odkud se to sakra vzalo?

18
00:01:06,990 --> 00:01:09,760
Jin ho našel, když hledal nějaké dřevo na topení.

19
00:01:09,810 --> 00:01:12,580
Udělali jsme k němu nohy a pálky.

20
00:01:12,630 --> 00:01:14,280
No a teď už potřebujeme jenom míček.

21
00:01:14,330 --> 00:01:15,930
Našli?

22
00:01:15,980 --> 00:01:18,940
Musel přistát v džungli,
když vybouchnul bunkr.

23
00:01:18,980 --> 00:01:20,370
Myslel jsem, že se bunkr zřítil.

24
00:01:20,410 --> 00:01:22,390
Hele, kámo, všechno co já vím je,
že obloha zfialověla.

25
00:01:22,420 --> 00:01:26,820
........