1
00:00:00,460 --> 00:00:02,060
V minulých dílech Prison Break:

2
00:00:02,100 --> 00:00:04,300
Chci prezidentskou milost pro mne

3
00:00:04,330 --> 00:00:05,400
a mého bratra.

4
00:00:05,430 --> 00:00:07,330
Pokud mi řeknete, oč tady jde,

5
00:00:07,360 --> 00:00:09,200
mohu se o Vás postarat. Jediné, co musíte udělat

6
00:00:09,230 --> 00:00:11,760
je říct, co přesně Vám agent Mahone nařídil.

7
00:00:11,800 --> 00:00:15,600
Mám práci, kterou musím udělat.

8
00:00:15,630 --> 00:00:16,760
Zvedněte ten telefon! Počkat, počkat!

9
00:00:16,800 --> 00:00:18,630
Zůstaňte tam, kde jste.

10
00:00:22,000 --> 00:00:23,960
Hej!

11
00:00:29,730 --> 00:00:33,100
Co když vím, kde bys mohl dostat 5 miliónů dolarů?

12
00:00:33,130 --> 00:00:34,430
Kde jsou?

13
00:00:34,460 --> 00:00:35,930
Vemzu tě tam, pokud mě nevezmeš

14
00:00:35,960 --> 00:00:38,660
zpátky do států a nevydáš mě.

15
00:00:38,700 --> 00:00:41,330
Tři lístky, jedna kajuta, bez zpáteční.

16
00:00:41,360 --> 00:00:42,500
Bezva.

17
00:00:42,530 --> 00:00:44,000
Pane, za několik minut

18
00:00:44,030 --> 00:00:46,130
se prezidentka chystá oznámit milost

19
00:00:46,160 --> 00:00:47,500
pro Burrowse a Scofielda.

20
00:00:47,530 --> 00:00:52,260
S lítostí Vám musím oznámit, že odstupuji z pozice

21
00:00:52,300 --> 00:00:55,100
prezidentky Spojených Států Amerických.

22
00:00:55,130 --> 00:00:56,900
Existuje jediná věc, kterou můžeme udělat.

23
00:00:56,930 --> 00:00:58,060
Musíme zmizet ...

24
00:00:58,100 --> 00:01:00,330
navždy!

25
00:01:13,630 --> 00:01:15,930
<i>Tady je vaše zavazadlo, pane Stammele.</i>

........