1
00:01:20,542 --> 00:01:24,652
2x02 - Alamogordo, N.M.

2
00:01:37,540 --> 00:01:41,582
... "A ačkoli jsem zde dnes sám,
cítím vaši přítomnost.

3
00:01:42,338 --> 00:01:45,197
"Jste se mnou, a já jsem s vámi."

4
00:01:45,552 --> 00:01:47,105
Jen jdi, říkal jsem aby ses nezastavoval.

5
00:01:47,357 --> 00:01:51,256
"Někteří z vás sedí před krbem,
děti spí vklidu v poschodí."

6
00:01:51,885 --> 00:01:56,081
... "Mnohým z vás je zima a mají hlad,
klesajíc na mysli

7
00:01:56,566 --> 00:02:01,067
"jako podzimní padající listí.
Ale vy všichni máte jednu věc společnou..

8
00:02:01,916 --> 00:02:03,222
"hluboko uvnitř."

9
00:02:04,366 --> 00:02:05,995
* Varlyne Stroude... *

10
00:02:08,534 --> 00:02:10,132
* Potřebuji tě. *

11
00:02:12,533 --> 00:02:15,829
... "Jse osamělí, osamělí
hned po opuštění matčinného lůna,

12
00:02:16,623 --> 00:02:18,371
"Osamělí když umíráte...

13
00:02:21,084 --> 00:02:23,789
"Osamělí, když stojíte tváří v tvář Bohu ."

14
00:02:25,107 --> 00:02:29,080
* Proposť mého apoštola. Je to dobrý člověk. *

15
00:02:29,572 --> 00:02:34,968
"A všichni ti před námi, tak jako ti co
přijdou po nás, tyto miliony duší--

16
00:02:35,760 --> 00:02:36,954
"Jsou osamělé."

17
00:02:37,483 --> 00:02:40,254
* On je mým archandělem z masa a kostí. *

18
00:02:42,305 --> 00:02:44,259
"A navíc...
cítím, že jste se mnou.

19
00:02:45,389 --> 00:02:47,619
"Nechci opovrhovat vašimi problémy."

20
00:02:47,916 --> 00:02:49,963
* Najdi Henryho Scuddera. *

21
00:02:50,552 --> 00:02:54,072
"Bible praví, že jsme vytvořeni
dle obrazu našeho Pána.

22
00:02:54,454 --> 00:02:56,448
"Nejsme o nic horší než on.

23
00:02:56,848 --> 00:02:59,603
"A stále od něho chceme rozhřešení,

........