1
00:00:10,945 --> 00:00:13,413
Když budeš svědčit, nikdo tě
nebude moct ochránit,

2
00:00:13,481 --> 00:00:15,415
hlavně ne federálové.

3
00:00:15,483 --> 00:00:17,883
- Budeš v bezpečí, Joey.
- Jasný. V programu na ochranu svědků.

4
00:00:17,952 --> 00:00:19,715
Dají ti takový super život,
jako ti dává on?

5
00:00:19,787 --> 00:00:22,654
Budeš balit jídlo v samošce,
někde v Horní Dolní,

6
00:00:22,723 --> 00:00:25,954
potom přijde jeden z Vitaliho chlapíků
a dá ti dvě kulky do zátylku.

7
00:00:26,027 --> 00:00:29,758
Pane poradce, radíte svědkovi,
aby odepřel důkazy velké federální porotě?

8
00:00:29,830 --> 00:00:31,764
Sám předstoupil.
Bylo to dobrovolné.

9
00:00:31,832 --> 00:00:35,598
Radím mu, aby nesvědčil, pokud
si já nebudu jistý tím, že
mu zabezpečíte ochranu.

10
00:00:35,669 --> 00:00:38,331
Hej chlapci dovolíte?
Mám v tom prachy.

11
00:00:38,406 --> 00:00:40,806
Co chcete?
Dali jsme vám všechno, co ste chtěli.

12
00:00:40,875 --> 00:00:44,208
- Chtěl sem těstoviny.
- Máte steak. Vychutnejte si ho.

13
00:00:46,781 --> 00:00:48,715
- Co to děláš?
- Co?

14
00:00:50,651 --> 00:00:53,586
- Kde máš ty odvykací bonbóny?
Před chvílí sem ti dal balík.
- Hej... Promiň.

15
00:00:53,654 --> 00:00:56,487
Zapomněl sem...

16
00:00:56,557 --> 00:00:58,491
Joey, i když nám dají cokoliv,

17
00:00:58,559 --> 00:01:01,494
co ti pověděli, odprásknou tě,
co budu pak dělat?
Žalovat je?

18
00:01:02,630 --> 00:01:04,564
O tom to není...

19
00:01:05,666 --> 00:01:07,759
Budu ti chybět.

20
00:01:07,835 --> 00:01:10,167
- Sem tvůj právník, Joey.
- Seš můj brácha.

21
00:01:11,405 --> 00:01:14,806
........