1
00:00:11,945 --> 00:00:14,413
Ak budeš svedčiť, nikto ťa
nebude môcť ochrániť,

2
00:00:14,481 --> 00:00:16,415
obzvlášť nie federáli.

3
00:00:16,483 --> 00:00:18,883
- Budeš v bezpečí, Joey.
- Jasné. V programe na ochranu svedkov.

4
00:00:18,952 --> 00:00:20,715
Dajú ti taký super život,
ako ti dáva on?

5
00:00:20,787 --> 00:00:23,654
Budeš baliť jedlo v sámoške,
niekde v Hornej Dolnej,

6
00:00:23,723 --> 00:00:26,954
potom príde jeden z Vitaliho chlapíkov
a dá ti dve guľky do zátylku.

7
00:00:27,027 --> 00:00:30,758
Pán poradca, radíte svedkovi,
aby odoprel dôkazy federálnej
veľkej porote?

8
00:00:30,830 --> 00:00:32,764
Sám predstúpil.
Bolo to dobrovoľne.

9
00:00:32,832 --> 00:00:36,598
Radím mu, aby nesvedčil, pokým
si JA nebudem istý tým, že
mu zabezpečíte ochranu.

10
00:00:36,669 --> 00:00:39,331
Hej chlapci dovolíte?
Mám v tomto prachy.

11
00:00:39,406 --> 00:00:41,806
Čo chcete?
Dali sme vám všetko, čo ste chceli.

12
00:00:41,875 --> 00:00:45,208
- Chcel som cestoviny.
- Máte stejk. Vychutnajte si ho.

13
00:00:47,781 --> 00:00:49,715
- Čo to robíš?
- Čo?

14
00:00:51,651 --> 00:00:54,586
- Kde máš tie odvykacie cukríky?
Pred chvíľou som ti dal balík.
- Hej... Prepáč.

15
00:00:54,654 --> 00:00:57,487
Zabudol som...

16
00:00:57,557 --> 00:00:59,491
Joey, nech nám dajú čokoľvek,

17
00:00:59,559 --> 00:01:02,494
čo ti povedali, odprásknu ťa,
čo budem potom robiť?
Žalovať ich?

18
00:01:03,630 --> 00:01:05,564
O tomto to nie je ...

19
00:01:06,666 --> 00:01:08,759
Budem ti chýbať.

20
00:01:08,835 --> 00:01:11,167
- Som tvoj právnik, Joey.
- Si môj brat.

21
........