1
00:00:00,000 --> 00:00:02,024
V předchozích epizodách...

2
00:00:03,817 --> 00:00:05,777
Lidé si myslí, že sbírám umění.

3
00:00:06,236 --> 00:00:09,948
Ale já ve skutečnosti sbírám životy
zachycené na plátnech.

4
00:00:10,490 --> 00:00:14,077
Veškerá existence zachycená v jedné chvíli,

5
00:00:14,411 --> 00:00:16,079
na věky.

6
00:00:16,330 --> 00:00:18,680
To, co jsi dělal, nebyla evuluce,
to byla vražda.

7
00:00:18,832 --> 00:00:22,252
To, co dělám já... je pomsta.

8
00:00:22,586 --> 00:00:24,838
Monstrum bojuje o přežití...

9
00:00:26,631 --> 00:00:28,633
a žije, aby zabíjelo znovu.

10
00:00:31,468 --> 00:00:35,842
Matka připravená obětovat svou duši
k ochraně svého dítěte.

11
00:00:36,055 --> 00:00:37,346
Už mi dál nelži.

12
00:00:37,685 --> 00:00:40,289
Řekla jsi mi, že je pryč.
Která teď jsi?

13
00:00:40,313 --> 00:00:43,895
- Niki, Jessica?
- Nejsem si jistá.

14
00:00:44,241 --> 00:00:46,233
Mládí zápasí o nevinnost,

15
00:00:46,488 --> 00:00:48,403
navzdory krutostem života.

16
00:00:48,657 --> 00:00:51,484
- Kdo jste?
- Jsem tvá babička.

17
00:00:51,530 --> 00:00:55,655
Několikanásobné lži nutné
k udržení několikanásobného života.

18
00:00:55,999 --> 00:00:57,992
Bude dělat potíže.

19
00:00:58,329 --> 00:01:00,582
Proč to neuděláme hned?

20
00:01:01,538 --> 00:01:04,164
- Promiň.
- Tak co myslíte?

21
00:01:04,420 --> 00:01:07,183
Říká pravdu.
Neví, kde Claire je.

22
00:01:07,219 --> 00:01:09,965
Putující hrdinové si vychutnávají úspěch.

23
00:01:17,438 --> 00:01:19,643
A svou nejtemnější chvíli,
........